toggle menu

Reactie: Legal & General

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over investeringen in controversiële wapenhandel heeft verzekeraar Legal & General de onderstaande reactie gegeven.

'Reactie Levensverzekeringsmaatschappij Legal & General op vragen AVROTROS Radar inzake beleggingsbeleid ten behoeve van uitzending 7 september 2015

Algemeen

Legal & General Nederland bevestigt het belang om als financiële instelling bij te dragen aan het welzijn van haar klanten alsmede van de samenleving in haar geheel. Legal & General tracht op een maatschappelijk verantwoorde wijze met aandacht voor mens en milieu haar activiteiten in te richten. Suggesties voor verdere verbeteringen worden bij Legal & General altijd serieus genomen.

Controversiële wapens

In de uitzending van 7 september 2015 besteedt AVROTROS Radar aandacht aan financiële instellingen die zouden beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren. Legal & General Nederland vindt de ontwikkeling van controversiële wapens onwenselijk en belegt om deze reden niet in ondernemingen die controversiële wapens produceren.

Legal & General is langs twee wegen betrokken bij beleggen

Legal & General Nederland is op twee manieren betrokken bij beleggen. De verzekeringsmaatschappij belegt zelf. Daarnaast voert zij in opdracht van haar verzekerden beleggingen uit.

Eigen beleggingen nooit in controversiële wapens

Vanuit het eigen vermogen van Legal & General Nederland wordt alleen in staatsobligaties en bedrijfsobligaties belegd. Er wordt niet belegd in aandelen. Dus ook niet in aandelen van ondernemingen die (controversiële) wapens produceren.

Bij de keuze van bedrijfsobligaties hanteert Legal & General Nederland de zogenaamde Noorse uitsluitingslijst die erop gericht is controversiële beleggingen tegen te gaan. Zie voor meer informatie over deze uitsluitingslijst: bit.ly/1JH21Yy

Beleggingen door verzekerden

Klanten van Legal & General Nederland met een beleggingsverzekering of een pensioenverzekering kunnen zelf aangeven op welke wijze hun premies moeten worden belegd. Legal & General biedt hiervoor de keuze uit een groot aantal fondsen aan. Klanten kunnen kiezen voor de gebruikelijke fondsen, maar ook

voor specifieke, ’groene’ fondsen. Legal & General geeft zo goed mogelijk voorlichting over deze fondsen, maar het is uiteindelijk de klant zelf die de keuze voor één of meer fondsen maakt.

Conclusie

Legal & General Nederland belegt niet in aandelen of fondsen op het gebied van controversiële wapens. De klanten van Legal & General Nederland lopen derhalve geen enkel risico dat hun verzekeringspremie ongewild wordt belegd in dergelijke fondsen.

Toelichting bij verdere vragen

Uitgebreidere informatie over het beleid van Legal & General Nederland treft u aan via de volgende link: bit.ly/1O1YgA1

Heeft u na het lezen van deze reactie toch nog vragen, dan verzoeken wij u dit te laten weten aan Legal & General Nederland. Wij zullen graag uw vragen beantwoorden. U kunt contact met ons opnemen via de mail op het mailadres [email protected] of per post op het postadres:

Legal & General Nederland

Postbus 4

1200 AA Hilversum

Legal & General Group Plc

Legal & General Nederland is een dochter van het Engelse concern Legal & General Group Plc. Deze onderneming behoort tot een van de grootste verzekeringsmaatschappijen van het Verenigd Koninkrijk. Onder meer voor pensioenfondsen wordt wereldwijd circa 1.000 miljard euro vermogen belegd.

Legal & General Group Plc voert hierbij een beleid dat hierna wordt toegelicht.

Verklaring over relatie tussen Legal & General Nederland en Legal & General Group

Legal & General Nederland biedt onze Nederlandse klanten financiële vangnetten in de vorm van pensioenen en spaar- en levensverzekeringen. Zoals uit het onderzoek blijkt heeft Legal & General Nederland geen investeringen in of contact met bedrijven die door de Eerlijke Verzekeringswijzer als controversiële wapenfabrikanten worden beschouwd.

Het managementteam van Legal & General Nederland bepaalt haar eigen onafhankelijke investeringsstrategie ten behoeve van haar Nederlandse klanten. Wij bieden onze cliënten duidelijkheid over onze werkwijze bij investeringen op onze Nederlandse website.

Meer informatie over het MVO-beleid: bit.ly/1O1YgA1

De Noorse uitsluitingenlijst: bit.ly/1JH21Yy

Het onderzoek wijst er ook op dat Legal & General Nederland een volle dochteronderneming is van de Legal & General Group die is gevestigd in Londen en dat Legal & General Investment Management en Legal & General America namens hun klanten investeringen doen in de bedrijven die in het onderzoek als problematisch worden beschreven.

De klanten van Legal & General Investment Management zijn doorgaans collectieve pensioenfondsen die geïnvesteerd hebben in producten die de index volgen zoals de FTSE 100 en FTSE 350. Klanten kiezen voor deze investeringen omdat ze ontworpen zijn om het investeringsrisico over verschillende bedrijven te

spreiden. De omvang van het bedrijf betekent dat Legal & General Investment Management doorgaans 4% van de FTSE 350 in haar bezit heeft en dat zij aandelen heeft in elke sector van de index met inbegrip van de in de FTSE genoteerde defensiebedrijven.

Wij, als Legal & General Group, nemen onze deelname aan bedrijven zeer serieus. Wij zijn zeer actieve beleggers en geloven in het beïnvloeden door middel van deelname in bedrijven in plaats van ze uit te sluiten.

Wij zijn nog steeds een van de weinige internationale vermogensbeheerders die toekomstgerichte jaarlijkse doelstellingen publiceren voor het ingrijpen in bedrijven met betrekking tot hun prestatie op milieu, sociaal en bestuurlijk gebied. In 2014 hadden wij ons grootste jaar ooit op het gebied van betrokkenheid als een

bedrijf met 589 afspraken; 32% daarvan hadden te maken met milieu- of sociale onderwerpen, wat een verhoging is van 28% ten opzichte van 2013.

Voor belanghebbenden publiceren we ook over de specifieke aandachtsgebieden in bedrijven waar de prestaties verbeterd moeten worden. We richten ons momenteel op:

  1. Het bevorderen van verdere collectieve betrokkenheid bij internationale beleggers.
  2. Het bevorderen van betere afstemming tussen aandeelhouders en management door gebruik te maken van de nieuwe Britse richtlijn met betrekking tot de openbaarmaking van bestuurdersbeloningen.
  3. Het vaststellen van nieuwe ESG-contacten met internationale bedrijven.
  4. Betrokkenheid in de VS - met een focus op de technologiesector over mensenrechtenkwesties in de toeleverketen.
  5. Meer onafhankelijkheid van de Raden van Bestuur in Japanse beursgenoteerde bedrijven.
  6. Het verbeteren van de genderdiversiteit in Britse bestuurskamers, voornamelijk in midcapbeursgenoteerde bedrijven.
  7. Het concentreren op duurzaamheidskwesties gerelateerd aan Britse beursgenoteerde mijnbouwbedrijven.

U kunt een kopie van ons jaarlijkse bestuursrapport hier downloaden: bit.ly/1fZ6zPb

Wij zijn ons terdege bewust van de gevoeligheden van investeringen in FTSE-genoteerde defensiebedrijven en nemen deze kwestie zeer serieus. Als grote belegger ondersteunen wij het Wapenhandelsverdrag voor FTSE-genoteerde bedrijven.

Namens Legal & General Group Plc

Graham Precey, Hoofd Corporate Responsibility and Ethics'

Ook interessant