toggle menu

Reactie: Lidl

Hieronder lees je de reactie van Lidl op de uitzending van Radar (29-08-2016) over pesticidengebruik.

Dagelijks werkt Lidl Nederland samen met haar vaste Nederlandse leveranciers aan het verduurzamen van de landbouw. Zodoende kunnen wij onze klanten voorzien van kwalitatief goede en gezonde groente- en fruitproducten. De samenwerking en ontwikkelingen hebben over de jaren al geresulteerd in een duurzame reductie van het gebruik van middelen door een goede naleving van onze bovenwettelijke 1/3 MRL-eis, meer groente en fruit-producten van Hollandse bodem met het Biologische*- of Milieukeur-keurmerk en innovatieve pilots* in de keten.

Om het belang van duurzame landbouw verder te onderstrepen is een duurzaam landbouwplan opgesteld, waarin we ons richten op 2020. In de doorontwikkeling en uitvoering van dit plan laat Lidl Nederland zich adviseren door geselecteerde kennispartners, zo zijn we nu in goed overleg met CLM  het kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu. In dit plan richten we ons met leveranciers, van producten ingekocht voor en door Lidl Nederland, op de volgende thema’s:

  • Kwaliteitsborging van het product;
  • Residubeperking door het handhaven van 1/3 MRL grens;
  • Gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen verminderen;
  • Watermanagement;
  • Het stimuleren van biodiversiteit;
  • Energiemanagement.
  • Certificering volgens de Biologische of Milieukeur standaard.

Onze aanpak kenmerkt zich door de samenwerking met onze vaste, binnen het eigen kwaliteitssysteem bekende, leveranciers van groente en fruit van Hollandse bodem. Waarbij continue dialoog, monitoring en doorontwikkeling van het plan continu centraal staan. Door de jarenlange samenwerking en lange termijn afspraken met onze vaste partners maken we het voor telers mogelijk te investeren in meer duurzame landbouw. Deze producten van Hollandse bodem hebben nu en in de toekomst, onze voorkeur.

Over dit plan voeren we momenteel constructieve gesprekken met Greenpeace. Naar verwachting zullen we dit plan binnenkort definitief presenteren.

*Recent heeft Lidl Nederland haar vaste assortiment biologische groente en fruit verdubbeld en wordt dit bovendien zichtbaar gepresenteerd voor de klant in al onze winkels.

*Leverancier Van Dijck produceert voor Lidl ‘sla op water’ (product: Tricolor sla). Met sla op water hebben wij 97% minder gewasbeschermingsmiddelen nodig dan bij reguliere teelt. Er wordt gebruik gemaakt van o.a.  groene energie, isolatieschermen en een warmtebuffertank.

Meer over:

Ook interessant