Reactie: Loyalis

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over investeringen in controversiële wapenhandel heeft verzekeraar Loyalis de onderstaande reactie gegeven.

'In de uitzending van AVROTROS Radar over wapenhandel wordt over Loyalis gerapporteerd binnen het geheel van APG groep. Feit is dat de verzekeraar Loyalis een investering van € 1,3 miljoen (0,04% van het totale belegd vermogen) heeft in de onderzochte bedrijven (peildatum 31 maart 2015).  Daarmee schaart  Loyalis zich bij de groep verzekeraars met de geringste investering in de wapensector.

 

Ten aanzien van het beleid inzake verantwoord beleggen kan het volgende worden vermeld:

  • binnen het beleid verantwoord beleggen van  Loyalis, uitgevoerd door APG, maakt aandacht voor mensenrechten een belangrijk onderdeel uit van de beleggingsprocessen. Daarbij zijn nationale en internationale wetten en regelgeving een belangrijk ijkpunt.
  • Europese en Amerikaanse bedrijven die wapens willen exporteren, hebben daarvoor een exportvergunning nodig, die door de overheid wordt afgegeven. Bij de beoordeling door de overheid of een exportvergunning mag worden verstrekt, wordt de mensenrechtensituatie in het ontvangende land meegewogen.
  • APG belegt namens zijn klanten niet in staatsobligaties van landen waarvoor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een wapenembargo heeft afgekondigd. Ook belegt APG niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van landmijnen en clusterwapens.
  • APG heeft in zijn rol als aandeelhouder met verschillende bedrijven in de luchtvaart- en defensiesector gesprekken gevoerd over mensenrechten en landenrisico’s, waarna een bedrijf zoals Finmeccanica zijn landenrisico-beleid verder heeft verscherpt . Ook BAE Systems heeft ons aan kunnen tonen in hun handel rekening te houden met mensenrechten.
  • Voor meer informatie over beleid ten aanzien van verantwoord beleggen:

Ook interessant