toggle menu

Reactie: ministerie van Financiën

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 19 september 2016, over de nieuwe wet DBA voor zzp'ers, heeft het ministerie van Financiën de onderstaande reactie gegeven.

'Halverwege het implementatiejaar is met 10 algemene en 50 model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. We zien dat men gewoon aan het werk is, soms met modelovereenkomsten, alhoewel voor echte zzp’ers eigenlijk niet nodig.

De onrust die opdrachtgevers en opdrachtnemers ervaren sinds de invoering van de wet DBA is erg vervelend. Het gaat om het werk van mensen, dat is heel ingrijpend. Om resterende onzekerheid in sommige sectoren op te lossen, komt staatssecretaris Wiebes daarom met extra acties voor tweede helft implementatiejaar tot mei 2017, onder andere: extra capaciteit ter beoordeling van ingediende (bijna alleen nog maar bedrijfsspecifieke), een meldpunt bij de Belastingdienst om eventuele knelpunten beter te verhelpen en meer toegespitste en betere communicatie, samen met brancheorganisaties en koepels. Daarnaast: ook na 1 mei 2017 geen boetes of naheffingen voor goedwillende ondernemers en zzp’ers die ter goeder trouw werken.

De grootste weerstand ontmoet de Belastingdienst echter niet waar onzekerheid bestaat maar waar inmiddels juist zekerheid is dat de oude manier van werken nooit binnen de wet heeft gepast. Vaak gaat het om werkrelaties die beoordeeld naar al lang bestaande wettelijke criteria erg lijken op een dienstbetrekking. De belastingdienst kan hen met de beste wil van de wereld niet tot ondernemer verklaren. Ook deze groep willen we sneller duidelijkheid bieden. Soms kun je het als opdrachtgever anders organiseren, dit kan er in resulteren dat iemand in dienst treedt of via payroll wordt ingehuurd.'

Lees meer op de website van het Ministerie van Financiën en op de site van de Belastingdienst.

Ook interessant