toggle menu

Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar aanleiding van de uitzending over het niet vergoeden van (medisch noodzakelijke) besnijdenissen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstaande reactie gegeven.

In 2005 zijn ook medisch noodzakelijke besnijdenissen uit het pakket gehaald omdat artsen in de praktijk geen onderscheid bleken te maken tussen wat wel en niet medisch noodzakelijk is. Het overgrote deel van de besnijdenissen was namelijk medisch niet noodzakelijk, maar werd toch zo gedeclareerd. Onlangs heeft de minister met artsen afgesproken dat zij veel beter gaan letten op wat wel en niet medisch noodzakelijk is. Als blijkt dat artsen zich in de toekomst aan deze afspraken houden, hoeven dergelijke beslissingen niet meer genomen te worden.

Graag merken we op dat sommige huisartsen ook bekwaam zijn in het uitvoeren van een besnijdenis. En dat er gespecialiseerde zelfstandige klinieken zijn die de behandeling aanbieden voor 260 euro. Een groot deel van medisch noodzakelijke besnijdenissen kunnen hier uitgevoerd worden. Dat is dus veel goedkoper dan het bedrag van 2500 euro zoals eerder in de media circuleerde of de ongeveer 1100 euro die ziekenhuizen rekenen. Daarnaast vergoeden verschillende verzekeraars besnijdenis op medische gronden ook vanuit het aanvullende pakket.

U vraagt ook naar de Kamervragen die minister Schippers in 2005 als Kamerlid stelde:

In zijn algemeenheid geldt dat ook bij medisch noodzakelijke behandelingen wordt nagegaan of het nodig is deze in het basispakket op te nemen. Daarbij wordt onderzocht of het maatschappelijk bezien nodig is om deze zorg collectief via de basisverzekering vergoed moet worden, of dat deze voor eigen verantwoordelijkheid -en dus rekening- van de burger kunnen komen. Het is dus niet zo dat medisch noodzakelijke behandelingen in alle gevallen in het basispakket zitten.

De Kamervragen zoals meer dan 8 jaar geleden gesteld gaan ook duidelijk uit van dit principe. Om de afweging te kunnen maken of dit ook voor medisch noodzakelijk besnijdenis geldt, wordt de vraag gesteld wat deze behandeling in de praktijk kost. De toenmalige minister heeft geantwoord dat het in ziekenhuis voor 865 en in klinieken voor 210 euro kan. Urologen geven aan medische noodzaak voor besnijdenis echt een uitzondering is. Wij zijn van mening dat in die uitzonderlijke gevallen besnijdenis voor eigen rekening en risico genomen kan worden.

 

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant