toggle menu

Reactie: Ministerie van VWS

Naar aanleiding van de uitzending van Radar van 5 september 2016, over vitamine B6, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de volgende reactie gegeven.

  • 'de klachten die mogelijk ontstaan door te hoge inname van vitamine B6 zijn bij VWS bekend en heeft onze aandacht

  • fabrikanten zijn primair verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun producten. De NVWA ziet hierop toe.

  • Buro risicobeoordeling van de NVWA is gevraagd om voor vitamine B6 een risico-analyse uit te voeren. De resultaten van dat onderzoek verwachten we eind september.

  • op basis van dat advies gaan we kijken wat de mogelijke vervolgstappen zijn.'

Ook interessant