toggle menu

Reactie: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Paarden zonder eten of drinken op transport, dode veulens die geboren worden en heftige wonden op paardenbenen. In Radar laten we de beelden zien van paardentransport naar -slachthuizen in Noord- en Zuid-Amerika. Veel van ons paardenvlees komt daar vandaan. Het NVWA heeft hierop gereageerd.

In Europees verband is afgesproken dat het toezicht op het slachtproces binnen Nederland plaatsvindt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit geldt voor alle autoriteiten binnen de lidstaten van de EU: de autoriteit van het betreffende land ziet toe op het slachtproces in dat land. Slachterijen buiten Europa, die beschikken over een EU-erkenning, staan onder toezicht van de EU. De Europese Commissie geeft de erkenningen af en controleert of de bedrijven alle regels die bij de EU-erkenning horen naleven.

 

De NVWA voert strenge importcontroles uit op het (paarden)vlees wat van buiten de EU geïmporteerd wordt in Nederland. Onderdeel van deze importcontroles is een risicogebaseerde steekproefsgewijze bemonstering op de aanwezigheid van (residuen) van het middel fenylbutazon. Tijdens deze controles wordt het middel niet aangetroffen. Verder geldt sinds 2006 een extra controle op paardenvlees uit Mexico vanuit een EU-beschikking. Overigens is de ca. 7 ton paardenvlees die jaarlijks in Nederland wordt geïmporteerd gering in vergelijking met andere Europese landen zoals Italië. Ook de overige Europese landen voeren strenge importcontroles uit bij import van buiten de EU. Dit is vastgelegd in Europese regelgeving.  

 

Zie voor meer informatie over het middel fenylbutazon onderstaande links naar onze site en een link naar een rapport waarin ons onafhankelijk bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke risico’s van paardenvlees voor de volksgezondheid. Er is specifiek gekeken naar de microbiologische risico’s en de mogelijke aanwezigheid van diergeneesmiddelen, in het bijzonder fenylbutazon. BuRO schat in dat zelfs bij incidentele consumptie van paardenvlees met restanten (residuen) fenylbutazon de kans op schadelijke effecten bij de mens zeer klein zal zijn. Dit in lijn met een 'positionpaper' van de European Safety Authority (EFSA) over fenylbutazon. Hoe lang een middel achterblijft door ons, als uitvoerende instantie, op deze wijze niet te beantwoorden, dat hangt niet alleen van de stof af (de hoeveelheden), maar ook van het product en de toedieningswijze.

Informatie over het middel fenylbutazon

Rapport mogelijke risico's van paardenvlees voor de volksgezondheid

Meer informatie over importcontroles

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant