toggle menu

Reactie: NPN

Naar aanleiding van de uitzending van Radar van 5 september 2016, over vitamine B6, heeft branchevereniging NPN de volgende reactie gegeven.

'Bijwerkingen doen zich daarbij over het algemeen niet voor.

De bijwerkingen die zich toch voordoen, lijken persoonsgebonden en treden in incidentele gevallen op. Ze zijn bovendien niet afhankelijk van de dosis.

NPN vindt nader onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waarom vitamine B6 in individuele situaties kan leiden tot bijwerkingen. Er zijn verschillende vormen van vitamine B6 wettelijk toegestaan.

NPN heeft Universiteit Maastricht opdracht gegeven om te onderzoeken of een bepaalde vorm van B6 geen bijwerkingen geeft en te prefereren is. Voorjaar 2017 verwacht NPN de resultaten van het onderzoek.

Brancheorganisatie NPN betreurt dat consumenten bijwerkingen ondervinden van het gebruik van Vitamine B6. Het informeren van consumenten over nut en veiligheid van supplementen zien wij als een belangrijke taak.

Hoge bloedwaarden zijn een logisch gevolg van het slikken van vitamine B6. Dat is op zich geen directe reden voor ongerustheid.'

Ook interessant