toggle menu

Reactie: OM en nationale politie

Radar deed onderzoek naar centenveilingen. Het Openbaar Ministerie en de nationale politie verteld in de reactie hieronder wat een gedupeerde kan doen.

Kan gehandeld worden als blijkt dat een website een scam is?

Politie en OM kunnen handelen als sprake is van een strafbaar feit. In het gegeven voorbeeld kan gedacht worden aan oplichting (zoals strafbaar gesteld in artikel 326 Sr). Er is sprake van oplichting indien iemand door gebruik te maken van een valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels een andere beweegt te betalen of iets anders af te geven.

Niet elke gedraging die internetgebruikers als oplichting ervaren, is ook een strafbare oplichting. Met de geschetste modus operandi wordt op het grensvlak van strafbare oplichting geopereerd. Onderzoek naar gedragingen van de genoemde websites zal duidelijkheid moet geven of sprake is van strafbaar handelen en de zaak kansrijk genoeg is om aan de rechter voor te leggen.

 

Websites waar aangifte tegen wordt gedaan, worden in eerste instantie door het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) onderzocht. Daarbij wordt gekeken of sprake is van strafbare gedragingen. Als dat het geval is, kan de zaak verder in onderzoek worden genomen. De zaak wordt na een aantal voorbereidende onderzoekshandelingen door het LMIO, overgedragen aan een regionale politie eenheid en arrondissementsparket.

 

Kan worden geëist dat een site uit de lucht gehaald wordt?

De politie en het OM kunnen – net als elke burger – een hostingprovider wijzen op strafbaar gedrag en verzoeken de site ontoegankelijk te maken (zogenaamde ‘notice and takedown’). Een hostingprovider kan op dit moment door politie en OM niet worden gedwongen een website ontoegankelijk te maken. Politie en OM kunnen – als sprake is van strafbare feiten – beslag leggen op de domeinnaam van een website. Ook kan eventueel beslag worden gelegd op servers waarop een website draait.

 

De meeste van deze sites worden gehost in Zwitserland, wordt dat misschien vaker gezien? (en zou dat een probleem kunnen vormen?)

Het hosten van websites waarmee strafbare feiten worden gepleegd in het buitenland is niet uniek. Na een verzoek tot rechtshulp kan ook in een buitenland een daar geregistreerde domeinnaam of gehoste een server in beslag worden genomen.

Het wijzen van de hostingprovider op strafbaar gedrag en verzoeken de site ontoegankelijk te maken, kan eveneens met in het buitenland gevestigde hostingproviders.

 

Zouden deze zaken verder onderzocht kunnen worden, en zo ja, wat zou daarvoor nodig zijn?

Het is van belang dat mensen aangifte doen van gevallen van oplichting op internet. Op de website www.mijnpolitie.nl kan dit eenvoudig en digitaal. De aangiftes die hier worden gedaan worden door de politie geanalyseerd. In overleg met het OM wordt vervolgens bepaald welke aangiftes verder in onderzoek worden genomen. Als mensen geen aangifte doen, blijft het probleem dat een specifieke site vormt onderbelicht en is de kans dat een onderzoek wordt gestart kleiner.

 

Zou iets gezegd kunnen worden over specifiek deze bidstar/bidoffer/bidzone websites?

Op dit moment zijn er bij LMIO in totaal 24 aangiftes binnengekomen tegen één van deze twee websites. Deze aangiftes moeten nog worden beoordeeld.

? Als er nog kijkers zijn die geen aangifte hebben gedaan bij het LMIO, dan willen we die uitdrukkelijk uitnodigen dit alsnog te doen. Zonder aangiftes is het voor politie en het OM moeilijk in te schatten hoe groot het probleem is dat een specifieke website veroorzaakt. Ook als mensen andere relevante informatie hebben over malafide websites, hechten wij er veel waarde aan als die mensen zich melden bij de politie.

 

Ook willen we de kijkers graag wijzen op de mogelijkheid om vooraf aan een betaling te controleren of er al aangiftes zijn gedaan m.b.t. een website. Op de site www.mijnpolitie.nl kunnen internetgebruikers aan de hand van o.a. bankrekeningen, URL, mailadres of telefoonnummer controleren of er aangiftes op een van die kenmerken bekend zijn.

 

Zou maandag in de studio van Radar hier eventueel op gereageerd kunnen worden?

Nee, om agenda-technische redenen is dat op zo'n korte termijn helaas niet mogelijk.

Gerelateerd

Ook interessant