toggle menu

Reactie: Raad van Beheer

Naar aanleiding van onze uitzending over rashonden met erfelijke ziektes van 24 november 2014 sprak Radar met Ingeborg de Wolf, directeur van de Raad van Beheer. Wat vindt zij van het nieuwe wettelijke besluit?

‘Als Raad van Beheer vinden we dat gezondheid en welzijn altijd voorop moeten staan. Daarom hebben we al een aantal maatregelen genomen. We stellen bijvoorbeeld gezondheidsonderzoeken verplicht, we nemen DNA af, en we maken met rasverenigingen aanvullende afspraken. Al deze maatregelen maar ook een aantal nieuwe maatregelen hebben we beschreven in een projectplan dat door de sector gedragen wordt. En dat projectplan overhandigen we donderdag aan de staatssecretaris.’

Moeten er geen snelle oplossingen komen?

‘Als RVB vinden we dat gezondheid en welzijn altijd voorop moeten staan, daarom hebben we al een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Zoals verplichte gezondheidsonderzoeken, DNA-afname en aanvullende afspraken die we met rasverenigingen maken. Sommige maatregelen hebben snel effect, andere maatregelen daarvan duurt het langer dat ze effect hebben.’

Stichting Dier&Recht heeft de Franse Bulldog naast het nieuwe besluit gelegd; daaruit blijkt dat de Franse Bulldog de wet overtreedt.

‘Dat is niet helemaal, hoor. Als je de letter van de wet ziet, dan moet een fokker er alles aan doen, er staat niet dat ie geen zieke honden mag fokken. Dus dat is een heel schemerig gebied nog. ‘

Maar dat is niet goed?

‘Nou, als Raad van Beheer vinden we dat gezondheid en welzijn altijd voorop moeten staan…’

Ook interessant