toggle menu

Reactie: Roxasect Citronella Stekker

Citronella is een stof, die bekend staat om zijn muggenwerende/verjagende eigenschap. U kent ongetwijfeld de muggenkaarsen, die op een mooie zomeravond vaak in de tuin worden gebruikt. Ook in dat geval gaat het om de muggenwerende/verjagende eigenschap van citronella. Citronella doodt dus niet!

Op grond daarvan kan dan ook geen garantie worden gegeven, dat alle muggen worden verjaagd en blijft de kans derhalve bestaan, dat je een muggenbeet oploopt. Zeker in het geval van de door u uitgevoerde test is die kans deste groter, want die test is uitgevoerd in een afgesloten ruimte, naar ik begrijp.

Zodoende konden de muggen geen kant op en bleven dus in de ruimte aanwezig. Garantie, dat de consument gevrijwaard zou zijn van muggenbeten door het gebruik van citronella bevattende producten is derhalve niet te geven. Een groot deel van de muggen slaat wel degelijk op de vlucht, maar hoeveel is mede afhankelijk van de condities waaronder citronella wordt gebruikt en de mate van  'escape' mogelijkheid uit de ruimte waar citronella wordt toegeapst. 

Nico Alberts Vice President Business Development

Ook interessant