Reactie: SNS

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 3 oktober 2016, over de aanpassing van de regels voor de boeterenteberekening, heeft SNS de onderstaande reactie gegeven.

'Naar aanleiding van de invoering van nieuwe wetgeving, heeft SNS Bank N.V. zich voorgenomen een aantal aanpassingen door te voeren in de vergoedingsregeling voor vervroegde aflossingen bij hypotheken.

 

Op dit moment doet de AFM een sectorbreed onderzoek naar de berekeningen die geldverstrekkers gebruiken voor het bepalen van de vergoedingen. Dat onderzoek is naar verwachting eind van het jaar afgerond.

 

We wachten de bevindingen van de AFM niet af en voeren de voorgenomen aanpassingen door. Deze aanpassingen zijn:

1. We gaan rekening houden met contractueel overeengekomen aflossingen die de klant nog in zijn resterende rentevaste periode zou doen, in het geval dat hij niet vervroegd zou aflossen.

2. We gaan de vergelijkingsrente die we gebruiken om de vergoeding te bepalen lineair interpoleren.

 

We gaan alle vergoedingen die in rekening zijn gebracht vanaf 14 juli 2016 herberekenen. Als we zien dat volgens de nieuwe berekening de vergoeding lager is, herstellen we dat. We nemen contact op met betrokken klanten. Ze hoeven daarvoor niets te doen.'

Ook interessant