toggle menu

Reactie Stichting Verliespolis

In deze brief laat u consumenten die een klacht bij u hebben neergelegd weten van oordeel te zijn dat hun klacht onbemiddelbaar is. U motiveert dat met een verwijzing naar de met consumentenorganisaties (waaronder de Stichting Verliespolis) gesloten schikkingovereenkomsten, welke inhouden dat slechts kosten tot een bepaald maximum in rekening gebracht mochten worden en dat in geval meer in rekening is gebracht dan dit maximum, het meerdere aan de consument wordt vergoed (de zgn. compensatieregelingen).

U meent - met onder meer een verwijzing naar de brief van de Minister van Financiën van 16 september jl. dat nu de verzekeraars niet bereid zijn gebleken anders dan met betrekking tot de kosten de consumenten collectief tegemoet te komen, u in de bemiddelende sfeer geen verdergaand resultaat kunt behalen, dan datgene waarop de consument recht heeft op basis van de voor hen geldende compensatieregeling. Uw brief roept bij de Stichting Verliespolis verbazing en vele vragen op.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant