toggle menu

Reactie: TAF

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft verzekeraar TAF onderstaande reactie gegeven.

Woord vooraf

'In het verleden accepteerde TAF nieuwe verzekerden zonder medische waarborgen (gezondheidsverklaring en/of medische keuring) vooraf. Daarom staat in de betreffende polisvoorwaarden dat voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid bestaande aandoeningen zijn uitgesloten. Dat betekent dat pas op het moment van aanspraak de medische voorgeschiedenis wordt onderzocht. Eventuele klachten uit het verleden die verband houden met de klachten waarvoor wordt geclaimd, zijn uitgesloten van dekking. Dit leidt soms tot discussie achteraf. We willen graag voor aanvang van de verzekering transparant en duidelijk zijn over welke aandoeningen wel en niet gedekt zijn. Daarom accepteren we sinds 2011 geen verzekerden meer zonder medische waarborgen vooraf.

Uitsluiting bestaande klachten

In de polis van mevrouw zijn bestaande aandoeningen uitgesloten van dekking. Toen mevrouw in 2010 een beroep deed op de verzekering hebben we in eerste instantie een uitkering verstrekt. Na medisch onderzoek door een onafhankelijke verzekeringsarts concludeerden we dat de klachten waarvoor geclaimd werd, verband hielden met bestaande klachten die al aanwezig waren voor de ingangsdatum van de verzekering. Om die reden hebben wij na twee jaar de uitkering beëindigd. Wij hadden dit beter in een eerder stadium kunnen onderzoeken. Daarom hebben we destijds het uitgekeerde bedrag van twee jaar niet teruggevorderd.

Tussenkomst Geschillencommissie

Na beëindiging van de uitkering is er discussie ontstaan over de vraag of er verband is tussen de klachten voor- en na aanvang van de verzekering. We hebben de kwestie zorgvuldig onderzocht en ons oordeel gebaseerd op diverse onderzoeken van onafhankelijke medische specialisten. Uiteindelijk hebben we na uitspraak van de Geschillencommissie ons eerder ingenomen standpunt losgelaten. We hebben de uitkering, met terugwerkende kracht, hervat. De hele procedure heeft veel tijd gekost. We kunnen ons voorstellen dat dit voor mevrouw een onprettige en onzekere periode was.

Passende arbeid

In april 2015 is door een onafhankelijke arbeidsdeskundige vastgesteld dat mevrouw weer in staat is om passende werkzaamheden te verrichten. Hij heeft zijn oordeel gebaseerd op diverse medische onderzoeken en eigen waarnemingen. Na ruim vier jaar hebben we op basis hiervan de uitkering beëindigd. Mevrouw was het niet eens met de uitslag. Daarom stelden we haar afgelopen september voor om in gezamenlijk overleg een deskundige aan te wijzen voor een herbeoordeling. Op dit voorstel hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen. We zijn nog steeds graag bereid om hier aan mee te werken.'

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant