toggle menu

Reactie: Tele2

Reactie: Tele2

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 14 november 2016 over de afsluiting van klanten bij Tele2, heeft het bedrijf de onderstaande reactie gegeven.

Klanten die momenteel zijn afgesloten wegens een betalingsachterstand maar reeds hebben betaald en ons daar ook een bewijs van hebben gestuurd, worden vanavond (maandag 14 november red.) allemaal her aangesloten. Dit betekent dat zij uiterlijk morgenochtend weer gebruik kunnen maken van hun diensten. Uiteraard zullen wij geen her aansluitkosten in rekening brengen bij de mensen die onterecht zijn afgesloten.

Mochten er klanten zijn die de afgelopen dagen een herinnering hebben ontvangen terwijl zij wel hebben betaald, dan willen wij hen vragen om contact op te nemen met de klantenservice van Tele2, zodat zij een betaalbewijs naar ons kunnen opsturen en wij deze snel kunnen verwerken.

 

We willen al onze klanten die last hebben gehad van deze tijdelijke achterstand onze excuses aanbieden voor het ongemak.

Om een duidelijk beeld te geven van de situatie, hierbij nog wat meer achtergrond informatie:

In augustus is Tele2 gestart met het overstappen naar een nieuwe bank. We hebben geleidelijk al onze klanten verhuisd.

In de overgangsfase hebben wij voor bepaalde zaken wat meer tijd nodig dan normaal. Dit betreft het verwerken van handmatige betalingen. We hebben hier nu extra mensen op ingezet om de achterstand in te halen. Naar verwachting zullen we dit binnen enkele weken hebben opgelost en zal dit bij de volgende facturen geen problemen meer opleveren.

 

Op dit moment heeft de achterstand er echter jammer genoeg voor gezorgd dat de betaling van sommige klanten niet op tijd is verwerkt en hierdoor zijn zij tijdelijk afgesloten van hun diensten.

Tele2 heeft de volgende procedure met betrekking tot betalingen.

  • Onze klanten ontvangen een factuur en Tele2 voert een automatische incasso uit.
  • Mocht de automatische incasso niet goed gaan, dan ontvangt de klant direct een sms met de mededeling dat de betaling niet goed is gegaan. De SMS bevat een link naar iDeal, waardoor de betaling eenvoudig kan worden gedaan.
  • Een week nadat de automatische incasso is mislukt, ontvangt de klant een brief met een betalingsherinnering.
  • Weer een week later verzenden wij nogmaals een herinnerings-SMS met opnieuw een iDeal link.
  • Mocht er drie weken na de mislukte incasso en de verschillende herinneringen nog steeds niet zijn betaald, dan wordt de klant afgesloten.

Ook interessant