toggle menu

Reactie: Univé

Naar aanleiding van onze uitzending over het recht op de vrije advocaatkeuze, heeft Univé de onderstaande reactie gegeven.

Wanneer de verzekerde de rechtsbijstandverzekering inschakelt voor een verzekerd conflict en dit conflict wordt door de juristen van SUR (Stichting Univé Rechtshulp) behandeld, dan zijn de kosten voor rekening van SUR. Daarnaast heeft de verzekerde nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor een externe behandeling in zaken waarin geprocedeerd moet worden en waarin een advocaat niet verplicht is. De verzekerde treedt dan zelf op als opdrachtgever. Wij hanteren voor deze vorm van externe behandeling (bijvoorbeeld een eigen advocaat) een eigen risico (€ 250) en een maximumvergoeding van € 3.000 voor externe kosten.

 

In zaken waarin geprocedeerd moet worden en waarin wél een advocaat verplicht is, is er niets veranderd. Daarin boden we altijd al vrije advocaatkeuze. Er geldt dan nog steeds een maximumvergoeding van € 50.000.

 

Als coöperatieve  verzekeraar hechten wij grote waarde aan de mening en behoefte van onze leden. Onze nieuwe propositie is gebaseerd op de uitkomsten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder onze huidige leden. In deze onderzoeken hebben we de leden verschillende mogelijkheden en opties voorgelegd ten aanzien van onder meer:

  • De wens om zelf een advocaat te kunnen kiezen
  • De bereidheid om hier meer premie voor te betalen
  • De hoogte van verschillende verzekerde bedragen (maximumvergoeding)
  • De hoogte van een eigen risico

 

Op basis van de inzichten uit de onderzoeken hebben we de polisvoorwaarden aangepast en is de premie niet gewijzigd. In de nieuwe polisvoorwaarden kunnen de verzekerden in de zaken waarin geprocedeerd moet worden en waarin een advocaat niet verplicht is, nu zelf kiezen –in plaats van een interne behandeling door de juristen van SUR- voor een externe rechtshulpverlener (o.a. een advocaat).

Onze leden prefereerden deze invulling boven een premieverhoging.

 

Per 1 februari is de aangepaste polis in gegaan voor zowel onze bestaande als voor nieuwe klanten.

 

Bijlagen:

  • Een folder die alle verzekerden hebben ontvangen met uitleg over de wijziging.
  • Een folder waarmee de verzekerde wordt voorzien van informatie over de het maken van afspraken met de externe rechtshulpverlener, als de verzekerde hier voor kiest.

Ook interessant