toggle menu

Reactie van Bovag op oneerlijke rijscholen over slagingspercentage

Reactie van Bovag op oneerlijke rijscholen over slagingspercentage

Hieronder is de reactie van het Bovag te lezen bij het item over rijscholen die oneerlijk zijn over hun slagingspercentages. Dit zit in de uitzending van 7 januari 2019.

Hoe reageert de Bovag op de onderzoeksresultaten van Radar waaruit blijkt dat de helft van de rijscholen het slagingspercentage niet juist vermeldt?

'Het slagingspercentage lijkt voor veel potentiële leerlingen een heilige graal om de kwaliteit van rijscholen in te schatten, maar het biedt in werkelijkheid slechts een beperkt beeld. Temeer daar er veel rijscholen zijn die zaken rooskleuriger voorstellen dan ze zijn of zelfs doelbewust gebruik maken van een spookregistratie bij het CBR, waarin alleen de uitmuntende kandidaten worden geregistreerd. Dat is BOVAG al jaren een doorn in het oog. Overigens ververst het CBR op haar publiekssite periodiek de slagingspercentages, waardoor het kan gebeuren dat rijscholen die volstrekt te goeder trouw zijn, een achterhaald percentage in hun marketinguitingen hanteren. Het betreft hier immers vaak kleine ondernemingen die normaliter niet elke paar maanden hun advertenties (kunnen) aanpassen. Ook kunnen eerste en herexamens c.q. het gemiddelde door elkaar worden gehaald; er is dus niet áltijd kwade opzet in het spel.'

Herkent de Bovag de geschetste problematiek?

'Ja, de problematiek met spookrijscholen is ons al jaren bekend en sindsdien ook regelmatig onderwerp van gesprek met CBR en ministerie.'

Wat zou er volgend de Bovag moeten gebeuren om de problematiek tegen te gaan?

'Het CBR heeft een aantal jaren geleden een opschoonactie gehouden, elke rijschool verplicht zijn registratie te vernieuwen en een nieuwe inschrijvingsovereenkomst te accepteren. Daarbij vielen enkele honderden inactieve rijscholen (dan wel spookrijscholen) van de kar en het CBR zegt tevens sindsdien strenger te controleren of de naam van de rijschool die het examen heeft aangevraagd ook overeenkomt met de naam op het bord van de lesauto die uiteindelijk op het examen verschijnt. Daarnaast is er door CBR een nieuwe website en advertentiecampagne opgetuigd met allerlei tips voor de aanstaande leerling. Deze maatregelen blijken echter nog immer ruimte voor gesjoemel te bieden. Indien moedwillig en structureel gesjoemel wordt geconstateerd, zou dat volgens BOVAG onherroepelijk tot opzegging van de overeenkomst met het CBR mogen leiden. Probleem blijft echter dat rijschoolhouder geen beschermd beroep is en men weer een nieuwe rijschool kan optuigen. Samen met de andere brancheverenigingen, CBR en ministerie strijdt BOVAG voor meer professionaliteit en zekerheid in de rijscholenbranche en daartoe is een aanvalsplan opgezet, waarvan grote delen ook in een nieuw wetsvoorstel terecht zijn gekomen. Een belangrijke sleutel ligt echter ook bij de consument die zich meer dan eens laat verblinden door uitingen en aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Het is raadzaam om vooraf gedegen onderzoek te doen en voornamelijk in de eigen omgeving navraag te doen naar ervaringen met rijscholen. Daarnaast zijn er veel online bronnen waar beoordelingen over rijscholen kunnen worden nagelezen. Het betreft hier immers niet een pak melk uit de supermarkt, maar een opleiding die vaak meerdere maanden in beslag neemt en bepalend is voor je eigen mobiliteit in de rest van je leven.'

Hoe staat de Bovag tegenover het Rijleskeurmerk?

'Er bestaat sinds jaar en dag al een alom bekend keurmerk voor rijscholen en dat is BOVAG. Alle rijscholen die bij BOVAG zijn aangesloten moeten aan strikte lidmaatschapseisen voldoen die in sommige gevallen zelfs voorlopen op nog landelijk in te voeren wetgeving, zoals een verplichte VOG voor alle instructeurs in dienst van een BOVAG-rijschool. Consumenten kunnen bij een geschil met een BOVAG-rijschool kosteloos BOVAG inschakelen voor bemiddeling en indien die bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Rijopleidingen in Den Haag. Alle BOVAG-rijscholen zijn daar automatisch bij aangesloten: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/rijopleidingen/.

Daarnaast nemen alle BOVAG-rijscholen verplicht deel aan het BOVAG Garantiefonds Rijscholen, dat bij een onverhoopt faillissement van een rijschool de leerlingen die bedragen vooruit hebben betaald, schadeloos stelt. Bovendien zijn de algemene voorwaarden die alle BOVAG-rijscholen dienen te hanteren, opgesteld in samenspraak met consumentenorganisaties zoals de ANWB en Consumentenbond (die tevens vertegenwoordigd zijn in de Geschillencommissie). Wat ons betreft voldoen de BOVAG-voorwaarden en -lidmaatschapseisen aan alle eisen die aan een keurmerk worden gesteld en creëert de introductie van nieuwe keurmerken alleen maar verwarring voor consumenten én rijscholen. Elke rijschool die voldoet aan de lidmaatschapseisen en zich conformeert aan de algemene voorwaarden, is welkom als lid van BOVAG. Net als bij het aansluiten bij een nieuw keurmerk en net als bij het lidmaatschap van elke willekeurige vereniging, zijn er aan het BOVAG-lidmaatschap uiteraard ook kosten verbonden. Het BOVAG-lidmaatschap biedt de rijschoolhouder echter nog veel meer dan alleen het recht om een logo/keurmerk te voeren.'

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant