toggle menu

Reactie: Verbond van Verzekeraars

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 22 februari 2016, over het verdwijnen van (een deel van) je pensioen wanneer je werkgever failliet gaat, heeft het Verbond van Verzekeraars de onderstaande reactie gegeven.

'Als het voortbestaan van een bedrijf in gevaar is, kan het voorkomen een werkgever besluit tijdelijk te stoppen met het afdragen van pensioenpremie om zo een faillissement af te wenden. De Pensioenwet schrijft voor dat  de verzekeraar de betrokken werkgever en werknemers in die situatie tijdig informeert over een premieachterstand en de gevolgen die dat heeft voor de pensioenopbouw. Als het bedrijf vervolgens toch failliet gaat, kunnen pensioenverzekeraars de onbetaalde rekening niet afwentelen op andere werkgevers of deelnemers die wel hun premie hebben afgedragen. Het is het Verbond van Verzekeraars niet bekend dat het premievrij maken van een pensioenregeling (bij wanbetaling door de werkgever) het UWV in het uitvoeren van zijn taak kan belemmeren. Daarover zal het Verbond van Verzekeraars op korte termijn bij het UWV navraag doen.'

Ook interessant