Reactie: Verbond van Verzekeraars

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over investeringen in controversiële wapenhandel heeft het Verbond van Verzekeraars de onderstaande reactie gegeven.

'De mate waarin beleggingen kunnen worden aangemerkt als 'groen' of 'maatschappelijk verantwoord' is een thema waarop verzekeraars in toenemende mate met elkaar concurreren. Veel verzekeraars stellen daarom aanvullende eisen aan hun beleggingsbeleid – in aansluiting op wetgeving en de Code Duurzaam Beleggen waaraan alle leden van het Verbond zich hebben gecommitteerd. Het is onjuist dat verzekeraars op dit punt terugdeinzen voor transparantie. Eerder in tegendeel:  verzekeraars zijn aanspreekbaar en in toenemende mate transparant over hun beleggingsbeleid, hetgeen ook blijkt uit onderzoeken van de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Verzekeraars die deelnemen aan het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verplichten zich tot het publiceren van hun beleggingsbeleid en de grenzen die daarbij in acht worden genomen. Het Verbond van Verzekeraars vindt het een goede ontwikkeling als consumenten duurzaamheidsaspecten bij het bepalen van hun keuzen zwaarder laten wegen. Het Verbond blijft met zijn leden en organisaties zoals de Eerlijke Verzekeringswijzer en VBDO in gesprek over mogelijkheden deze trend verder te versterken.'

Ook interessant