toggle menu

Reactie: Vereniging Hogescholen

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 19 september 2016, over de nieuwe wet DBA voor zzp'ers, heeft de Vereniging Hogescholen de onderstaande reactie gegeven.

'Naast het reguliere docentencorps zijn vakspecialisten en zzp-ers uit de beroepspraktijk cruciaal voor goed en gedegen hoger beroepsonderwijs. Hogescholen waren dan ook kritisch toen de VAR-verklaring om zzp-ers in te kunnen huren werd afgeschaft en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) van kracht werd. De Vereniging Hogescholen heeft gesprekken gevoerd met de Belastingdienst en uiteindelijk hebben we overeenstemming bereikt over twee modelovereenkomsten. We willen als vereniging eerst goed monitoren of er problemen ontstaan en wat de aard van deze problemen is. De implementatie heeft tijd nodig en we houden een vinger aan de pols.'

Meer over:

Ook interessant