toggle menu

Reactie: VO-Raad

Reactie: VO-Raad

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 6 februari 2017, over scholenlijstjes, heeft de VO-Raad onderstaande reactie gegeven.

'De ranglijstjes die gemaakt worden van scholen op basis van slechts één gegeven zoals examencijfers of uitslagen op de rekentoets, geven een heel beperkt beeld van scholen en zeggen weinig over de kwaliteit van het onderwijs in de volle breedte. Wij denken dat ouders er goed aan doen om het belang van ranglijsten flink te relativeren en zich breed te oriënteren bij de zoektocht naar een passende school.

Bedenk als ouder goed wat je zoekt in een school en wat voor jouw kind belangrijk is en aansluit bij zijn of haar talenten. Bezoek een aantal scholen en vraag goed door bij de schoolleiding en docenten wat hun visie is op de ontwikkeling van kinderen en hoe ze daaraan in de school invulling geven.

 

Om ouders en leerlingen te helpen in het keuzeproces en een completer beeld te schetsen van prestaties van scholen in de regio hebben de middelbare scholen de website www.scholenopdekaart.nl ontwikkeld. Je vindt daar behalve informatie over examencijfers bijvoorbeeld ook informatie over de tevredenheid van ouders en leerlingen, de doorstroom binnen de school en de inspanningen die de school doet voor jongeren die extra aandacht nodig hebben.

Ook geven scholen een toelichting bij de behaalde resultaten waardoor je meer zicht krijgt op de visie en werkwijze van de school. Op scholenopdekaart.nl  kun je een twintigtal onderwerpen per school bekijken en maximaal 5 scholen met elkaar vergelijken. Dit kan als voorselectie dienen voor de open dagen op scholen.'

Ook interessant