toggle menu

Reactie Voorzitter Vereniging AtlasProfilax Nederlands

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging Atlas Profilax heeft onderstaande reactie gegeven naar aanleiding van de uitzending.

Noot vooraf: Meneer van den Berg is in de week voor de uitzending benaderd om hem de kans te bieden een reactie te geven. Toen bleek dat hij in het buitenland zit, hebben we gevraagd of er iemand anders het woord kon doen namens hem. Dit was volgens meneer van den Berg niet mogelijk. We wilden hem telefonisch interviewen maar meneer van den Berg koos ervoor een schriftelijke verklaring voor te lezen. De tekst van de verklaring kunt u hieronder lezen.

Ik betreur het ten zeerste dat U het mij niet mogelijk maakt om adequaat te reageren op Uw uitzending over Atlas Profilax.

Het moge duidelijk zijn geworden, dat ik zeker niet weiger om commentaar te geven op Uw stelling, dat de behandelwijze van Atlas Profilax niet werkt.

Zoals diverse malen door mij aangegeven kan ik echter pas goed reageren op vragen Uwerzijds, indien achterliggende feiten/beschuldigingen bij mij bekend worden gemaakt en door mij kunnen worden gecontroleerd.

Ik ben bereid geweest openheid van zaken te geven,  maar deze openheid ontbreekt van Uw zijde op dit moment volledig, met name ook door de röntgenopname waarop te zien zou zijn dat uw proefpersoon geen scheefstand van de Atlas zou hebben, niet aan mij vrijgegeven wordt waarop u de verdenking op zich laadt dat deze helemaal niet bestaat.

Vage aanduidingen, zoals “een medicus stelt dat de Atlas niet kan worden rechtgezet van buitenaf” kan ik eenvoudig weerleggen met verwijzing naar andere medici, en vele patienten, die wel overtuigd zijn van de werking van de behandelmethode, maar zolang de identiteit en de kundigheid van de door U geciteerde medicus niet aan mij bekend wordt gemaakt, kan ik daar weinig mee. Graag ga ik met de betreffende medicus in discussie, maar dan wel in aanwezigheid van door mij geselecteerde deskundigen.

Ik kan slechts benadrukken, dat vele patienten gedurende vele jaren met succes zijn behandeld; wekelijks krijgen wij patienten doorgestuurd van artsen die aangeven dat zij enorm versteld zijn over de positieve resultaten van de Atlasprofilax.

Uw methode om met een verborgen camara bij een praktijk binnen te komen, vind ik overigens zeeer laakbaar. Ook als u bij een reguliere arts met verzonnen klachten zou komen, zal hij u behandelen. Als u naar een praktijk gaat voor Atlaspriflax, gaat de behandelaar ervan uit dat u vermoed baat te hebben bij deze behandeling, en zal hij u behandelen.

De exacte diagnose van de scheefstand van de Atlas is hoogst gecompliceerd, en zou per individu heel veel geld kosten. De unieke methode van Atlasprofilax, zoals ontwikkeld in Zwitserland, is dat men de correctie kan uitvoeren zonder die exacte diagnose te kennen.

Dat u elke keer weer behandeld wordt als u naar een andere behandelaar gaat, is om verschillende redenen mogelijk. Het gaat aan de belangstelling van d ekijker voorbij om daar nu op in te gaan. Wat voro patienten belangrijk is : WERKT de methode! Ja, duizenden, zoniet tienduizenden patienten kunnen daarvan getuigen. Natuurlijk heeft het niet bij 100% van de patienten resultaat, maar bij welke behandeling is dat wel het geval.

Graag wil ik op een later tijdstip in of buiten Uw uitzending discussieren over de werking van de behandelwijze, maar dan op de juiste manier, dat wil zeggen, dat door mij deskundigen kunnen worden meegebracht in of buiten de uitzending en dat dezen in discussie kunnen gaan met de door U geciteerde deskundige(n).

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant