toggle menu

Reactie: Zwitserleven

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 22 februari 2016, over het verdwijnen van (een deel van) het pensioen wanneer een werkgever failliet gaat, heeft verzekeraar Zwitserleven de onderstaande reactie gegeven.

Algemene toelichting Zwitserleven:

'Zwitserleven betreurt de situatie van de werknemers ten zeerste. Wij hebben naar onze mening op de juiste wijze gehandeld door onder meer een betalingsregeling mogelijk te maken en alle betrokkenen, ook de werknemers, te informeren. Zwitserleven wil geen faillissementen veroorzaken door bij alle betalingsachterstanden naar de rechter te stappen. Het risico bestaat dat je een bedrijf het laatste zetje geeft, terwijl het zonder dat zetje had kunnen voortbestaan en werknemers hun baan hadden behouden.

Wij vinden dat over het faillissement van dit bedrijf en de gevolgen voor de medewerkers, de werkgever een toelichting in Radar zou moeten geven. De werkgever heeft verzaakt de premie van de werknemers in de pensioenpot te storten die Zwitserleven beheert.

Op basis van de uitvoeringsovereenkomst zijn de premies nog steeds verschuldigd en maakt het dus niet uit dat de polissen premievrij zijn gemaakt. Wij zien geen reden waarom het UWV de betalingen niet overneemt: dat is gezien de wet gewoon mogelijk. Wij gaan graag het gesprek hierover aan met het UWV om dit in de toekomst te voorkomen. En we stellen voor dat het UWV in de tussentijd op basis van de niet-beëindigde uitvoeringsovereenkomst de premiebetaling alsnog overneemt.'

Aanvullende vragen van Radar:

Waarom zijn jullie als verzekeraar niet naar de rechter gestapt om betaling van de  achterstallige premie af te dwingen?

'Zwitserleven wil geen faillissementen veroorzaken door bij alle betalingsachterstanden naar de rechter te stappen. Het risico bestaat dat je een bedrijf het laatste zetje geeft, terwijl het zonder dat zetje had kunnen voortbestaan en werknemers hun baan hadden kunnen houden.

Wij hebben er voor gekozen om er alles aan te doen om de pensioenregeling voort te laten bestaan en alle betrokkenen te informeren over de situatie. Wij hebben een betalingsregeling voorgesteld, brieven verstuurd en gesprekken gevoerd met de directie. Ook hebben wij alle deelnemers geïnformeerd over de betalingsachterstand en de gevolgen hiervan bij het uitblijven van betaling (conform de Pensioenwet).'

Welke zorgplicht hebben jullie tegenover de pensioendeelnemers?

'Dat wij hun pensioengeld zorgvuldig beheren en hen informeren bij ontwikkelingen. Ook voelen wij de verantwoordelijkheid om betalende deelnemers niet te laten opdraaien voor niet betalende deelnemers. Uiteraard doen wij er alles aan om wanbetalingen tegen te gaan en op te lossen.'

Is het niet mogelijk om dit faillissements-risico collectief af te wikkelen, zoals ook bij de fondsen gebeurt?

'Verzekeraars hebben niet de mogelijkheid om af te stempelen zoals pensioenfondsen, wanneer zij een te lage dekking hebben. Verzekeraars geven in tegenstelling tot pensioenfondsen harde garanties af voor de aanspraken die zij voor haar deelnemers verzekert. Deze garantie moet te allen tijde worden waargemaakt. Daar staan wij als verzekeraar voor. Daarom is het voor verzekeraars extra van belang dat de pensioenpot goed gevuld blijft en dat betalende deelnemers niet  betalen voor niet betalende deelnemers.'

 

Zou er niet een bepaalde risicodekking opgenomen kunnen worden waarmee dit wordt voorkomen?

'Een ondernemer kan zich niet verzekeren tegen zijn eigen faillissement. Daarnaast zijn marktrisico's zoals concurrentie en afnemende vraag niet verzekerbaar. Ook is de politieke en maatschappelijke trend tegenovergesteld aan het collectief delen van alle risico’s, zie bijvoorbeeld het SER advies, maar zie ook de mening van diverse politieke partijen.'

De pensioenpremies die de werknemers zelf betalen zijn wel ingehouden maar niet afgedragen aan de verzekeraar, hadden jullie daarover niet moeten communiceren op bijvoorbeeld de UPO's?

'Wij hebben de werknemers hierover een brief gestuurd. De UPO wordt maanden na afsluiting van een verzekerd jaar opgemaakt, die informatie is meestal te laat. Daarom hebben wij de deelnemers vroegtijdig geïnformeerd per brief.'

Meer over:

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant