Risico-opslag - reactie Woonfonds

Risico-opslag - reactie Woonfonds

Woonfonds heeft een schriftelijke reactie gegeven naar aanleiding van de uitzending van Radar (d.d. 20 november 2017) over te veel betaalde risico-opslag. Lees de reactie hieronder.

Bekijk de uitzending over risico-opslag

'Hoe gaat Woonfonds om met risico-opslag bij hypotheken?

Als de klant een hypotheek zonder NHG heeft, bepaalt de verhouding tussen zijn hypotheek en de marktwaarde van de woning de risico-opslag. Wij passen de risico categorie aan op verzoek van de klant.  Dit doen we als de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de restant schuld is gewijzigd. Dat kan op 2 manieren. Door een (extra)  aflossing of door met een taxatierapport of WOZ-verklaring aan te tonen  dat de woning meer waard is geworden.

Bij een spaarhypotheek wordt niet afgelost op de hypotheek bij Woonfonds maar in een aparte verzekering  gespaard. In dit geval spaart de klant in een verzekering bij een andere verzekeraar.

Welke risico-opslag heeft de genoemde klant?

De spaarhypotheek van de klant heeft NHG en kent dus geen risico-opslag. De klant heeft later zijn hypotheek  twee keer verhoogd met  een aflossingsvrije lening.  Eén aflossingsvrij deel valt in de risicoklassen tussen 60% en  80% en heeft een risico opslag van 0,20%.  Het andere  aflossingsvrije deel valt in de risicoklasse lager dan 60%  en heeft  een risico opslag van  0,10%. Het verschil tussen de 2 aflossingsvrije leningdelen  is ontstaan doordat deze leningen op een ander moment zijn afgesloten. De verhouding woningwaarde / renteschuld was op dat moment anders.

Waarom verlaagt Woonfonds niet automatisch de risico-opslag als er minder risico is?

Voor het automatisch verlagen of verhogen van de risico-opslag hebben we de  actuele waarde van de woning nodig. Die kan de klant aantonen via een taxatierapport of WOZ-verklaring. Automatisch aanpassen zou ook betekenen dat we de risicoklasse moeten verhogen op het moment dat huizen minder waard worden, zoals in de recente crisis het geval was. Dat vinden we ongewenst. Daarom passen wij de risicoklasse aan op verzoek van de klant als hij aantoont dat zijn huis meer waard is geworden of een aflossing heeft gedaan.

Waarom weegt Woonfonds het spaardeel niet mee bij het bepalen van de risico-opslag en kijken zij alleen naar de WOZ-waarde?

Bij een spaarhypotheek lost de klant tussentijds niets af op de hypotheekschuld. Hiermee maken klanten optimaal gebruik van de fiscale renteaftrek. De klant spaart in een aparte verzekering  om aan het einde van de looptijd de hypotheek ineens af te lossen.  Belangrijk hierbij is dat de klant op de spaarverzekering juist gebaat is (!) bij een hogere rente.  Door de koppeling van de hypotheekrente met de spaarrente levert een hogere hypotheekrente ook een hogere spaarrente op.  Wij vinden het belangrijk dat we klanten niet onbedoeld  benadelen door het spaartegoed mee te wegen.

Onze klant heeft 'de lening' van zijn Spaarhypotheek bij Woonfonds gesloten, het opgebouwde spaardeel loopt bij een andere verzekeraar.

Waarom is het voor consumenten zo lastig om vast te stellen wat de exacte risico-opslag is? Nergens in de hypotheekpapieren staat het exacte percentage.

Waarom is dat?

Woonfonds geeft in het jaarlijks hypotheekoverzicht dat elke klant ontvangt aan in welke risico-categorie de hypotheek valt. Ook wijzen we de klant daarin actief op de mogelijkheid om de risicoklasse te verlagen als de klant aflost of de woning meer waard is geworden.  We zijn het met u eens dat het lastig is om de bijhorende risicoklasse op de website op te zoeken.  Dat kan beter. Woonfonds introduceert op dit moment een 'mijn omgeving'. Het is de bedoeling dat de klant daar in de toekomst zowel de risicoklasse als het bijbehorende opslagpercentage kan terugvinden.'

Ook interessant