toggle menu

Stadsverwarming - reactie ACM

Stadsverwarming - reactie ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft naar aanleiding van de uitzending van Radar (11-09-2017) over stadsverwarming onderstaande reactie gegeven.

De vergelijking van Easyswitch is niet compleet en niet te herleiden. Easyswitch bepaalt zelf de kosten voor gas, de netbeheerkosten en de kosten voor een CV-ketel. Onduidelijk is hoe deze berekend zijn. De kosten zijn niet te herleiden uit bronnen. De maximumprijs stelt de ACM ook vast op basis van al deze variabelen, maar waar wij op basis van het Warmtebesluit/de Warmteregeling voor de gasprijs bijvoorbeeld het gemiddelde standaardtarief rekenen van de drie grote leveranciers, rekent Easyswitch met een het laagste tarief van een onbekende leverancier. En waar wij op basis van de Warmteregeling uitkomen op een totaal aan kapitaallasten en onderhoudskosten voor een cv-ketel van 282 excl. BTW, komt Easyswitch uit op 169 euro (incl. BTW?). Er zijn al wel vaker geluiden dat de prijs van een cv-ketel in de maximumprijs te hoog is, maar dat zijn wel de waarden waar wij mee moeten rekenen in de maximumprijs o.b.v. de nu geldende regelgeving. Ook is dus niet duidelijk waar het bedrag van Easyswitch vandaan komt.

 

Er is al eerder kritiek geweest op het feit dat het 'niet meer dan anders'-principe niet volledig houdt, zeker ook niet in gevallen van bv. bronwarmte. Dat is een belangrijke reden waarom nu ook de Warmtewet en de lagere regelgeving worden gewijzigd. Het wetsvoorstel levert in vergelijking met de huidige Warmtewet een verbetering op voor de uitvoering van het toezicht van de ACM, maar de ACM vraagt wel nog aandacht voor een aantal hiaten. Zie bijgaand document.

Ook interessant