toggle menu

Te hoge boeterente - reactie ASR

Te hoge boeterente - reactie ASR

ASR heeft antwoord gegeven op enkele vragen van Radar, naar aanleiding van de uitzending van 20 maart 2017, over te hoge boeterente bij het oversluiten van een hypotheek.

'Wij hebben kennisgenomen van de leidraad van AFM over de vergoeding bij vervroegd aflossen hypotheek. Het lijkt erop dat a.s.r. in belangrijke mate aan deze leidraad voldoet. Het is onze ambitie om de klanten die het betreft voor 1 juni 2017 te informeren.'

Wat vindt u van de nieuwe leidraad en de manier waarop de vergoeding tot stand komt?

'Wij zullen de leidraad volgen, voorzover wij dit nu kunnen beoordelen werkt a.s.r. al volgens deze leidraad.'

In hoeverre wijkt/week de berekeningsmethode van ASR hier van af?


'Er zijn 2 punten waarop a.s.r. nu afwijkt:
Bij een spaarhypotheek moeten we voortaan rekening houden met waarden in de polis om het boetebedrag te bepalen en bij rentebedenktijd rekenen we met de hele contractuele rentetermijn. We houden daarbij geen rekening met de mogelijkheid die de klant heeft in de laatste 2 jaar de rente opnieuw vast te zetten.'

Indien uw methode afwijkt, kunt u uitleggen waarom u die manier van berekenen zag als juiste vergoeding voor uw misgelopen inkomsten?

'Wij hebben ons bij de boeteberekening van een spaarhypotheek gebaseerd op het werkelijke renteverlies. In de leidraad wordt een fictieve hoofdsom geïntroduceerd. Dit begrip is nieuw voor ons. Rentebedenktijd is een product dat al 6 jaar niet meer gevoerd wordt.'

Heeft de ASR de nieuwe leidraad al geïmplementeerd? / Wordt bij huidige oversluitingen rekening gehouden met de leidraad?

'a.s.r. werkte al conform de nieuwe leidraad. Alleen voor spaarhypotheken volgt een kleine aanpassing op de methode.'

Wanneer gaat ASR klanten die vanaf 14 juli 2016 zijn overgesloten / hebben afgelost informeren over de herberekening van de vergoeding?

'We informeren klanten die het betreft voor 1 juni 2017.'

Als uw klant te veel betaald heeft, op welke termijn kan hij dit bedrag dan terug verwachten?

'We streven naar 1 juli 2017.'

In hoeverre gaat deze leidraad op voor klanten die voor 14 juli 2016 een vervroegde hypotheekaflossing hebben gedaan?

'De berekeningsmethodiek komt al overeen met leidraad, voor spaarhypotheken is een nieuwe methode geïntroduceerd.'

Meer over:

Ook interessant