Te hoge boeterente - reactie De Volksbank

Te hoge boeterente - reactie De Volksbank

De Volksbank (waar alle hypotheken van SNS / BLG Wonen en RegioBank onder vallen) heeft antwoord gegeven op enkele vragen van Radar, naar aanleiding van de uitzending van 20 maart 2017, over te hoge boeterente bij het oversluiten van een hypotheek.

Wat vindt u van de nieuwe leidraad en de manier waarop de vergoeding tot stand komt?

'De AFM-leidraad geeft huizenbezitters duidelijkheid over de wijze waarop de berekening van de vergoeding bij vervoegde aflossing tot stand komt. De Volksbank ziet het belang van een transparante en uniforme aanpak voor de gehele hypothekenmarkt. Daarom nemen wij de 4 uitgangspunten uit de leidraad 1-op-1 over in onze vergoedingsregeling.'

In hoeverre wijkt/week de berekeningsmethode van de Volksbank hier van af?

'De AFM-leidraad beschrijft 4 uitgangspunten die tezamen tot een andere vergoeding komen dan het eerder berekend financiële nadeel zoals we dat zelf op dit moment bepalen. Op dit moment wijkt de manier waarop wij het financiële nadeel berekenen op twee punten af van de uitgangspunten zoals deze in de AFM-leidraad staan beschreven.

In uitgangspunt 2 wordt de naast betere rente als vergelijkingsrente gegeven. Tot op heden interpoleren wij de vergelijkingsrente. Met interpoleren bepalen we precies de vergelijkingsrente die hoort bij de restant rentevaste periode van de klant op het moment van aflossen. Zo komen we tot een preciezere benadering van het financiële nadeel. Hoewel dit een juiste benadering van het berekenen van het financiële nadeel is, is deze methode minder makkelijk uit te leggen aan de klant.

Met behulp van de naast betere vergelijkingsrente berekent de AFM het financiële nadeel over een fictief, verkort aflosschema (uitgangspunt 4). Dat verkorte aflosschema ontstaat doordat de AFM als het ware eerst de vergoedingsvrije voet van de schuld op het moment van aflossen afhaalt. Daarna laat de AFM de maandelijkse aflossingen ongewijzigd doorlopen. Zo ontstaat de fictieve looptijdverkorting en wordt een veilige marge ten opzichte van het financiële nadeel aangehouden. Wij berekenen op dit moment het renteverschil over het actuele schuldverloop gedurende de restant looptijd van het rentecontract. Dus zonder de vergoedingsvrije voet van de schuld af te halen. Daarna verrekenen we de vergoedingsvrije ruimte.'

Indien uw methode afwijkt, kunt u uitleggen waarom u die manier van berekenen zag als juiste vergoeding voor uw misgelopen inkomsten?

'Ja, zie hierboven. Bij onze huidige methode komen we tot een vergoeding die overeenkomt met het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. De 4 uitgangspunten uit de leidraad houden een marge aan ten gunste van de klant.'

Heeft de Volksbank/SNS de nieuwe leidraad al geïmplementeerd? / Wordt bij huidige oversluitingen rekening gehouden met de leidraad?

'Nee, nog niet. We zullen dit op korte termijn doorvoeren.'

 

Wanneer gaat de Volksbank/SNS klanten die vanaf 14 juli 2016 zijn overgesloten / hebben afgelost informeren over de herberekening van de vergoeding?

'Met ingang van 14 juli 2016 is de hypothekenrichtlijn (MCD) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Als gevolg daarvan hebben wij onze vergoedingsregeling aangepast op 7 november 2016. Alle vergoedingen die vanaf 14 juli 2016 tot 7 november 2016 bij volledige aflossingen in rekening zijn gebracht, hebben we vervolgens opnieuw berekend. Daar waar bleek dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager was, hebben we alvast het verschil terugbetaald. Dat hebben we bewust voor het einde van het jaar gedaan  om mogelijke naheffingen door de Belastingdienst voor onze klanten te voorkomen.

 

Het verschil tussen onze huidige methode en de 4 uitgangspunten uit de AFM-leidraad zal in de meeste gevallen beperkt zijn. We willen graag zo snel mogelijk met de herberekening beginnen en verwachten dat binnen enkele weken te starten. Klanten hoeven hiervoor zelf niets te doen. Op het moment dat we zien dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager is, dan betalen we hen het verschil terug.'

Als uw klant te veel betaald heeft, op welke termijn kan hij dit bedrag dan terug verwachten?

'We kunnen nog geen exacte planning geven, maar verwachten binnen enkele weken te starten. Klanten hoeven hiervoor zelf niets te doen. Op het moment dat we zien dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager is, dan betalen we hen het verschil terug.'

In hoeverre gaat deze leidraad op voor klanten die voor 14 juli 2016 een vervroegde hypotheekaflossing hebben gedaan?

'De AFM-leidraad geldt voor vergoedingen die vanaf 14 juli 2016 in rekening zijn gebracht. Vóór deze periode blijven de eerder gemaakte afspraken tussen de bank en de klant ongewijzigd van kracht. Mochten er vragen zijn over de voor de klant geldende voorwaarden en toegepaste berekening, dan kunnen klanten zich natuurlijk contact met ons opnemen.'

Ook interessant