toggle menu

Te hoge boeterente - reactie ING

Te hoge boeterente - reactie ING

ING heeft antwoord gegeven op enkele vragen van Radar, naar aanleiding van de uitzending van 20 maart 2017, over te hoge boeterente bij het oversluiten van een hypotheek.

Wat vindt u van de nieuwe leidraad en de manier waarop de vergoeding tot stand komt?

'We kunnen ons goed vinden in AFM-leidraad. ING geeft op dit moment zorgvuldig invulling aan de nieuwe wettelijke normen die gelden vanaf 14 juli 2016. Daardoor brengen we niet meer in rekening dan wat ons financiële nadeel is. Waar de AFM gekozen heeft voor een andere interpretatie van de norm, die betekent dat er minder dan het financiële nadeel in rekening kan worden gebracht, zullen wij deze volgen. Dit betekent dat wij onze berekeningswijze op die onderdelen aanpassen. Het streven is dat we vanaf juni 2017 de aangepaste berekeningen voor klanten die aflossen kunnen maken. Wij zullen een herberekening uitvoeren voor klanten die op of na 14 juli 2016 (de ingangsdatum van de MCD) kosten vervroegd aflossen (of eenmalige afkoopkosten voor een tussentijdse rente-aanpassing) hebben betaald. Deze klanten zullen per brief geïnformeerd worden.'

 

In hoeverre wijkt/week de berekeningsmethode van ING hier van af?

'ING heeft gekozen voor een berekeningswijze die niet meer in rekening brengt dan het door ons geleden financieel nadeel wanneer klanten voortijdig hun hypotheekverplichting willen openbreken. De interpretatie van de AFM verschilt op enkele onderdelen echter iets van onze berekeningswijze, omdat zij op enkele onderdelen afwegingen hebben gemaakt die betekenen dat er minder dan het financieel nadeel in rekening wordt gebracht. Hoewel ING op dit moment zorgvuldig invulling geeft aan de normen die gelden sinds 14 juli 2016, heeft de AFM op enkele punten gekozen voor een andere interpretatie. Wij zullen de interpretatie van de AFM gaan volgen.'

 

Indien uw methode afwijkt, kunt u uitleggen waarom u die manier van berekenen zag als juiste vergoeding voor uw misgelopen inkomsten?

'De interpretatie van de AFM verschilt op enkele onderdelen iets van onze berekeningswijze, omdat zij op enkele onderdelen afwegingen hebben gemaakt die betekenen dat er minder dan het financieel nadeel in rekening wordt gebracht. Hoewel ING op dit moment zorgvuldig invulling geeft aan de normen die gelden sinds 14 juli 2016, heeft de AFM op enkele punten gekozen voor een andere interpretatie. Wij zullen de interpretatie van de AFM gaan volgen.'

 

Heeft de ING de nieuwe leidraad al geïmplementeerd? / Wordt bij huidige oversluitingen rekening gehouden met de leidraad?

'Het streven is dat we vanaf juni 2017 de aangepaste berekeningen voor klanten die aflossen kunnen maken.'

 

Wanneer gaat ING klanten die vanaf 14 juli 2016 zijn overgesloten / hebben afgelost informeren over de herberekening van de vergoeding?

'De betreffende klanten ontvangen deze week een brief van ING waarin wij hen informeren over de herberekening. De komende maanden zal ING de herberekeningen maken. Het is onze ambitie om alle klanten eind december 2017 van een herberekening te voorzien.'

 

Als uw klant te veel betaald heeft, op welke termijn kan hij dit bedrag dan terug verwachten?

'De komende maanden zal ING de herberekeningen maken. Het is onze ambitie om alle klanten eind december 2017 van een herberekening te voorzien.'

 

In hoeverre gaat deze leidraad op voor klanten die voor 14 juli 2016 een vervroegde hypotheekaflossing hebben gedaan?

'De leidraad heeft betrekking op de datum vanaf de invoering van de Mortgage Credit Directive. Voor berekeningen die zijn gemaakt voor 14 juli 2016 gelden de contractuele afspraken die wij met klanten hebben gemaakt.'

Meer over:

Ook interessant