toggle menu

Te hoge boeterente - reactie NVB

Te hoge boeterente - reactie NVB

Naar aanleiding van de uitzending van Radar van 20 maart 2017, over de leidraad die AFM heeft opgesteld vanwege de te hoge boeterente die banken hanteerden bij het overluiten van hypotheken, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken de onderstaande reactie gegeven.De AFM-leidraad ‘vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ geeft banken en hun klanten duidelijkheid over de berekeningswijze van de vergoeding voor vervroegd aflossen. Sinds 14 juli 2016, het moment dat de Europese hypothekenrichtlijn in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, mag de vergoeding voor vervroegd aflossen niet hoger zijn dan het financieel nadeel dat de bank lijdt. De AFM biedt in haar leidraad een aantal uitgangspunten voor de wijze waarop dat financieel nadeel kan worden berekend. Alhoewel de AFM aangeeft dat er meer manieren mogelijk zijn om de vergoeding te berekenen, zullen alle banken de vergoeding conform de leidraad gaan berekenen. Dit geeft klanten nog meer houvast wanneer zij vervroegd willen aflossen op de hypotheek. Daarnaast zullen banken voor de al betaalde vergoedingen sinds 14 juli 2016 beoordelen of, en zo ja in hoeverre, de berekeningswijze afwijkt van de uitgangspunten in de leidraad. Dit kan er toe leiden dat klanten een deel van de betaalde vergoeding retour ontvangen

'De AFM-leidraad ‘vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ geeft banken en hun klanten duidelijkheid over de berekeningswijze van de vergoeding voor vervroegd aflossen. Sinds 14 juli 2016, het moment dat de Europese hypothekenrichtlijn in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, mag de vergoeding voor vervroegd aflossen niet hoger zijn dan het financieel nadeel dat de bank lijdt. De AFM biedt in haar leidraad een aantal uitgangspunten voor de wijze waarop dat financieel nadeel kan worden berekend. Alhoewel de AFM aangeeft dat er meer manieren mogelijk zijn om de vergoeding te berekenen, zullen alle banken de vergoeding conform de leidraad gaan berekenen. Dit geeft klanten nog meer houvast wanneer zij vervroegd willen aflossen op de hypotheek. Daarnaast zullen banken voor de al betaalde vergoedingen sinds 14 juli 2016 beoordelen of, en zo ja in hoeverre, de berekeningswijze afwijkt van de uitgangspunten in de leidraad. Dit kan er toe leiden dat klanten een deel van de betaalde vergoeding retour ontvangen.'

Ook interessant