toggle menu

Te hoge boeterente - reactie Rabobank

Te hoge boeterente - reactie Rabobank

Rabobank heeft antwoord gegeven op enkele vragen van Radar, naar aanleiding van de uitzending van 20 maart 2017, over te hoge boeterente bij het oversluiten van een hypotheek.

Wat vindt u van de nieuwe leidraad en de manier waarop de vergoeding tot stand komt?

'Met de leidraad komt er nu duidelijkheid voor alle banken hoe zij vergoeding bij vervroegd aflossen moeten berekenen volgens de nieuwe regelgeving.

We hechten aan het belang  van transparantie voor de klant en eenduidigheid in de sector. We accepteren dan ook de uitgangspunten  die de AFM stelt.'

 

In hoeverre wijkt/week de berekeningsmethode van Rabobank hier van af?

'In de basis bevestigt de AFM de methodiek die banken toepassen, de systematiek blijft hetzelfde. Nav de uitgangspunten van de leidraad, past de Rabobank de berekening van de verschuldigde vergoeding op een drietal punten aan:

1    Vergelijkingsrente aanpassen naar ‘naast betere’ . Impact beperkt gezien vlakke rentecurve van afgelopen periode.

2    Rekening houden met de contractuele premie/-inleg bij (bank)spaarhypotheken. De verandering raakt een beperkt aantal klanten omdat het voor klanten met een spaarhypotheek in de regel niet aantrekkelijk is om af te lossen. Zij hebben baat bij het sparen met een hogere hypotheekrente.

3    Annuïteiten. Dit is dilemma voor ons. Wij hanteren een methodiek die voor het merendeel van onze klanten voordeliger is dan het uitgangspunt van de AFM. Toch volgen we de leidraad van de AFM in deze, omdat dit transparantie en eenduidigheid ten goede komt. Klanten die overigens met deze herberekening tot een hogere vergoeding zouden komen, hoeven dat uiteraard niet aan ons terug te betalen.'

 

Indien uw methode afwijkt, kunt u uitleggen waarom u die manier van berekenen zag als juiste vergoeding voor uw misgelopen inkomsten?

'In de basis bevestigt de AFM de methodiek die banken toepassen; de netto contante waarde-methode blijft het vertrekpunt. De afgelopen maanden hebben we hierover constructief met de AFM gesproken.  Voor de variabelen die daarbij worden gebruikt kiest AFM voor marktbrede uniformering in het voordeel voor de klant. Dit leidt in een aantal gevallen tot een lagere vergoeding. Het betekent ook dat we niet altijd ons financieel nadeel volledig gecompenseerd krijgen. We hechten aan het belang  van transparantie voor de klant en eenduidigheid in de sector. We accepteren dan ook de uitgangspunten  die de AFM stelt.'

 

Heeft de Rabobank de nieuwe leidraad al geïmplementeerd? / Wordt bij huidige oversluitingen rekening gehouden met de leidraad?

'Dankzij de constructieve en open gesprekken met de AFM, is de Rabobank al in staat geweest de ‘naast betere rente’ door te voeren voor de vaststelling van de vergelijkingsrente. Deze berekeningsmethodiek is vanaf 22 februari jl. doorgevoerd.

De aanpassing in onze systemen om voortaan de toekomstige periodieke inleg/premie voor (bank)spaarhypotheken (maandelijkse premie/inleg) mee te nemen bij het berekenen van de vergoeding, vraagt iets meer tijd.  Rabobank verwacht dit in de loop van van dit jaar in de systemen te hebben aangepast.'

 

Wanneer gaat Rabobank klanten die vanaf 14 juli 2016 zijn overgesloten / hebben afgelost informeren over de herberekening van de vergoeding?

'Naar verwachting zal het gros van onze klanten voor de zomervakantie van dit jaar eventuele meer  betaalde vergoeding geretourneerd hebben. Voor een kleine groep zal het iets meer tijd kosten, omdat het moeilijk kan zijn de actuele gegevens van de klant te achterhalen, als deze bijvoorbeeld een hypotheek heeft afgesloten bij een andere bank. We nemen daarvoor zelf contact op met desbetreffende klanten. Mocht de nieuw berekende vergoeding overigens hoger uitvallen, dan zullen we dit niet alsnog in rekening brengen.'

 

Als uw klant te veel betaald heeft, op welke termijn kan hij dit bedrag dan terug verwachten?

'Naar verwachting zal het gros van onze klanten voor de zomervakantie van dit jaar eventuele meer  betaalde vergoeding geretourneerd hebben. Voor een kleine groep zal het iets meer tijd kosten, omdat het moeilijk kan zijn de actuele gegevens van de klant te achterhalen, als deze bijvoorbeeld een hypotheek heeft afgesloten bij een andere bank. We nemen daarvoor zelf contact op met desbetreffende klanten. Mocht de nieuw berekende vergoeding overigens hoger uitvallen, dan zullen we dit niet alsnog in rekening brengen.'

 

In hoeverre gaat deze leidraad op voor klanten die voor 14 juli 2016 een vervroegde hypotheekaflossing hebben gedaan?

'De leidraad van de AFM betekent geenszins dat klanten vóór de invoering van de MCD meer hebben betaald dan het financieel nadeel van de bank bij vervroegd aflossen. Voor de variabelen die daarbij worden gebruikt kiest AFM voor marktbrede uniformering in het voordeel voor de klant. Dit leidt in een aantal gevallen tot een lagere vergoeding. Het betekent ook dat we niet altijd ons financieel nadeel volledig gecompenseerd krijgen. We hechten aan het belang  van transparantie voor de klant en eenduidigheid in de sector. We accepteren dan ook de uitgangspunten  die de AFM stelt.'

Ook interessant