toggle menu

Vergoeding bijzondere tandheelkunde - reactie Ministerie van Volksgezondheid

Vergoeding bijzondere tandheelkunde - reactie Ministerie van Volksgezondheid

Hieronder lees je de reactie van het Ministerie van Volksgezondheid op de uitzending van Radar (24-09-2018) over de vergoeding bij bijzondere tandheelkunde.

'Tandheelkunde voor volwassenen zit niet in het basispakket. In bijzondere gevallen echter hebben mensen wel recht op vergoeding van bijzondere tandheelkunde.

  • Bij het ministerie zijn tot nu toe geen signalen binnen gekomen dat er grote onduidelijkheid over deze vergoeding bestaat.
  • Wat wel een rol kan spelen is de bekendheid bij zorgverleners en patiënten met deze vergoeding en de voorwaarden.
  • Koepelorganisaties van de betrokken zorgverleners en de patiëntenorganisaties kunnen zorgverleners en patiënten hierop wijzen.
  • We vinden het om deze reden ook positief dat Radar aandacht aan deze vergoeding besteedt, omdat dit bijdraagt aan de bewustwording van mensen over hun recht op vergoeding in bijzondere gevallen.
  • Indien er een verschil van mening is met de zorgverzekeraar over de vergoeding kan iemand dit voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.
  • Navraag leert ons dat over dit onderwerp slechts enkele meldingen zijn binnengekomen.
  • Uit de adviezen van de Geschillencommissie naar aanleiding van deze meldingen blijkt niet dat de zorgverzekeraars de aanspraak op bijzondere tandheelkunde verschillend of te beperkt uitleggen.
  • Naar aanleiding van deze aandacht en mogelijke onduidelijkheid heeft het Zorginstituut betrokken partijen een brief verstuurd waarin zij uiteenzet hoe de aanspraak op bijzondere tandheelkunde is geregeld.'

Ook interessant