toggle menu

Vergoeding bijzondere tandheelkunde - reactie Ministerie van Volksgezondheid

Vergoeding bijzondere tandheelkunde - reactie Ministerie van Volksgezondheid

Hieronder lees je de reactie van het Ministerie van Volksgezondheid op de uitzending van Radar (24-09-2018) over de vergoeding bij bijzondere tandheelkunde.

'Tandheelkunde voor volwassenen zit niet in het basispakket. In bijzondere gevallen echter hebben mensen wel recht op vergoeding van bijzondere tandheelkunde.

  • Bij het ministerie zijn tot nu toe geen signalen binnen gekomen dat er grote onduidelijkheid over deze vergoeding bestaat.
  • Wat wel een rol kan spelen is de bekendheid bij zorgverleners en patiënten met deze vergoeding en de voorwaarden.
  • Koepelorganisaties van de betrokken zorgverleners en de patiëntenorganisaties kunnen zorgverleners en patiënten hierop wijzen.
  • We vinden het om deze reden ook positief dat Radar aandacht aan deze vergoeding besteedt, omdat dit bijdraagt aan de bewustwording van mensen over hun recht op vergoeding in bijzondere gevallen.
  • Indien er een verschil van mening is met de zorgverzekeraar over de vergoeding kan iemand dit voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.
  • Navraag leert ons dat over dit onderwerp slechts enkele meldingen zijn binnengekomen.
  • Uit de adviezen van de Geschillencommissie naar aanleiding van deze meldingen blijkt niet dat de zorgverzekeraars de aanspraak op bijzondere tandheelkunde verschillend of te beperkt uitleggen.
  • Naar aanleiding van deze aandacht en mogelijke onduidelijkheid heeft het Zorginstituut betrokken partijen een brief verstuurd waarin zij uiteenzet hoe de aanspraak op bijzondere tandheelkunde is geregeld.'

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant