Vergoeding bijzondere tandheelkunde - reactie Zorginstituut

Vergoeding bijzondere tandheelkunde - reactie Zorginstituut

Hieronder lees je de reactie van het Zorginstituut op de uitzending van Radar (24-09-2018) over de vergoeding bij bijzondere tandheelkunde.

Hoe reageert het zorginstituut op de resultaten van de poll van het NFK waaruit blijkt dat veel kankerpatiënten tijdelijke maar ook blijvende mond- en gebitsproblemen ervaren en aan behandeling verbonden kosten vaak niet bekostigd krijgen vanuit de basisverzekering?
'Van jullie en de NFK begrijpen wij dat er onduidelijkheid bestaat over de aanspraak op (bijzondere) tandheelkundige hulp uit de zorgverzekering bij (medisch gecompromitteerde) patiënten.
De NFK wil hierover daarom óók met ons in gesprek over die resultaten. Vanzelfsprekend gaan wat dat doen – zonder dat nu op voorhand duidelijk is wat we daarin vervolgens kunnen betekenen.'
 
Is het zorginstituut bereid om naar aanleiding van deze resultaten nader (te laten) onderzoeken wat de relatie is tussen chemotherapie en gebitsproblemen?
'Dat onderzoek hoeft wat ons betreft niet gedaan te worden. Dat er een relatie kán zijn tussen een oncologische aandoening, het ondergaan van chemotherapie én het ontstaan van gebitsproblemen is een gegeven.
Significante verslechtering van de mondgezondheid door ‘chemotherapie’ is met andere woorden een behandeling in het Besluit zorgverzekering, waarop bijzondere tandheelkunde kan zijn aangewezen.
Volgens mij is daar bij partijen geen twijfel over.

(Ten overvloede: de wetgever vindt wél dat er dan sprake moet zijn van een causaal verband op basis van een medisch gecompromitteerde relatie: dat wil zeggen dat de medische behandeling (oorzaak) met het oogmerk tot genezing van de ziekte, als nevenwerking (gevolg) nadelige effecten heeft op het gebit).

Met nog andere woorden: enkel en alleen het ondergaan van chemotherapie geeft geen aanspraak op bijzondere tandheelkunde.

Tot slot: Een tandarts zal en moet zich bewust zijn van de algemene gezondheid en/of medicatie-gebruik van de patiënt. Op deze manier kan er op de juiste manier ingespeeld worden op de situatie van het individu. en kan er eventueel actief via de tandarts een machtigingsprocedure worden afgegeven.'

Ook interessant