toggle menu

Verkoopjetelefoon.nl - reactie Verkoopjetelefoon.nl

Verkoopjetelefoon.nl - reactie Verkoopjetelefoon.nl

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan Verkoopjetelefoon.nl. Het bedrijf reageerde niet in de studio, maar wel per e-mail. Die reactie is hier te lezen.

'Hierbij willen wij reageren op uw mail van hedenmiddag. Helaas verschillen wij van mening als u stelt ons voldoende in de gelegenheid te hebben gesteld om te reageren op het item dat u vanavond in Radar behandelt en waarin u de betrouwbaarheid van verkoopjetelefoon.nl aan de kaak stelt.

Afgelopen woensdagmiddag zijn wij voor het eerst door u telefonisch benaderd. Donderdagochtend hebben wij elkaar wederom gesproken en u gevraagd ons de strekking van het item schriftelijk toe te sturen. Dit om er zeker van te zijn dat wij ook op de juiste feiten reageren. U gaf aan dat wij uw mail aan het begin van de middag konden verwachten. Daadwerkelijk hebben wij uw mail om 3.28 pm ontvangen. Dit zorgde ervoor dat wij mede in verband met Koningsdag en het weekend, onvoldoende tijd hebben gehad om adequaat te reageren. Op onze vraag waarom u ons pas zo laat bij dit item heeft betrokken, luidde uw antwoord dat dat de policy van Radar is.

In eerder genoemde telefoongesprekken heeft u aangegeven dat het item over verkoopjetelefoon.nl tot stand is gekomen door o.a. klachten van consumenten. Dit heeft ertoe geleid dat Radar zelf de proef op de som heeft genomen en 5 toestellen heeft ingeleverd. De betreffende ordernummers mochten wij helaas ook pas in de mail van donderdagmiddag van u ontvangen. Het zou gaan om 234539, 234456, 234457 en 234445. Van deze vier orders zijn 2 toestellen door ons beoordeeld als 'voldoet niet aan de voorwaarden'.

234539 – Galaxy Note N7000

Dit toestel voldoet niet aan de voorwaarden vanwege meerdere scheurtjes in de behuizing (zie foto's bijgaand).

23445 – iPhone 5 s

Dit toestel voldoet eveneens niet vanwege het feit dat het LCD scherm vlekken vertoont – er zit namelijk een gele rand in het LCD scherm (zie foto's bijgaand).

Ter verduidelijking hebben wij hieronder een deel van de voorwaarden opgenomen waarin is beschreven wat verkoopjetelefoon.nl verstaat onder een telefoon dat voldoet aan de voorwaarden. 

Onder voldoet aan de voorwaarden 'werkend' wordt verstaan:

 • dat de mobiele telefoon bij een power on test aan en uit dient te gaan
 • dat men met het toestel kan bellen en gebeld worden
 • dat alle toetsen/functionaliteiten naar behoren dienen te werken
 • dat de mobiele telefoon compleet moet zijn (zonder deuken/barsten/scheuren) en inclusief batterij + batterijklepje en IMEI-code sticker (inclusief nummer)
 • dat de body niet gescheurd en/of gebroken/verbogen mag zijn en dat er geen plastic/metalen onderdelen en/of toetsen mogen missen
 • dat er geen lucht onder het scherm mag zitten
 • dat de LCD moet werken en intact moet zijn zonder barsten/scheuren of vlekken
 • dat de LCD geen lijnen vertoont, dode pixels of ingebrand scherm heeft
 • dat bij toestellen met touch screen, de touch screen volledig en goed functioneert
 • dat bij slide telefoons het schuifmechanisme goed functioneert
 • dat het toestel geen stickers of stickerresten mag hebben, niet beschilderd mag zijn met verf, nagellak etc., niet beplakt mag zijn met steentjes.

Daarnaast maken wij u erop attent dat op het moment dat er een afwijking wordt geconstateerd er altijd een tweede interne controle plaatsvindt. Zodat wij 100% zeker weten dat hetgeen wij constateren ook juist is. Zoals ook in de voorwaarden beschreven ontvangt de klant indien het toestel niet voldoet, 25% van de oorspronkelijke inruilvergoeding.

In onze eerdere telefoongesprekken is verder ook de retourpolicy van verkoopjetelefoon.nl aan bod gekomen. Hoewel wij dit niet als zodanig op de website communiceren, retourneren wij in de praktijk wel degelijk toestellen.

Als een klant het niet eens is met een constatering en het toestel terug wenst, dan maken wij daarvoor een uitzondering en wordt het toestel ALTIJD retour gestuurd na betaling van een tegemoetkoming in de kosten.

Aangezien de exacte inhoud van uw programma ons op dit moment onvoldoende bekend is, zullen wij u na de uitzending op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen in onze voorwaarden.  Onze volledige medewerking aan uw programma staat tenslotte voor ons voorop en alle opbouwende suggesties zijn dan ook meer dan welkom. Wij vertrouwen er van uw kant op dat de uitzending van vanavond een compleet en juist beeld van verkoopjetelefoon.nl schetst en dat er geen uitspraken worden gedaan die ons schaden.'

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant