toggle menu

Vragen en antwoorden Dexia

Dexia-klanten hebben een brief gekregen met het bericht dat Dexia ophoudt met bankieren. Wat dit nu precies betekent kan nogal per klant verschillen. We hebben een aantal vragen en antwoorden geselecteerd en voor je op een rij gezet.

Dexia stelt in hun brief dat zij, zonder tegenbericht, het contract beëindigen, de aandelen verkopen en de eindafrekening opmaken. Bij een positief saldo wordt dit bedrag overgemaakt naar de klant. Bij een negatief saldo, dus bij een restschuld, wordt deze restschuld kwijtgescholden en hoeft de klant niets bij te betalen.

 

Je hoeft dus niets te doen als je dit wilt. Je hoeft dus ook geen brief te sturen dat je het contract wilt beëindigen want als je dit doet dan zal Dexia per direct de aandelen verkopen en krijg je een eindafrekening waarbij de restschuld niet volledig wordt kwijtgescholden.

 

Kan je de aandelen overnemen als je dit zou willen?

 

Dat kan inderdaad, maar het nadeel is wel dat je eerst de restant hoofdsom (dus het restant van de nog openstaande lening) in één keer moet betalen, waarna je eigenaar wordt van de aandelen die dan de waarde hebben van nu.

Nadeel is ook dat je dan zelf belegger moet gaan worden en je de ins en outs moet weten van het beleggen in de AEX. Niet bij alle contractsoorten is het overnemen van de aandelen mogelijk.

 

Wat als ik mijn contract niet wens te beëindigen?

 

Hierover schrijft Dexia dat je een aangetekende brief kunt sturen met daarin je weigering om mee te werken aan het overnemen van de aandelen c.q. de verkoop hiervan. Dexia geeft niet aan wat de gevolgen zijn van deze weigering.

 

Ik heb gebruik gemaakt van de opt-out regeling en heb een nog lopend contract. Wat zijn voor mij de gevolgen van deze brief van Dexia?

 

Een tijdig ingediende opt-out is alleen van waarde als hiernaast ook een niet verlopen stuitingsbrief loopt. Het aanbod van Dexia is, na verkoop van de aandelen op 22 november 2012, dat een eventuele restschuld volledig wordt kwijtgescholden.

Gezien de huidige uitspraken door de Hoge Raad en gerechtshoven is een procedure starten en een beter resultaat verkrijgen als het kwijtschelden van de restschuld slechts voor een enkele groep Dexia gedupeerden weggelegd.

Hieronder vallen b.v. minderjarigen en eegaleasers die kunnen aantonen dat zij tijdig vernietigd hebben.

Ook degene die kunnen aantonen dat er ten tijde van het afsluiten van het contract sprake was van een “onaanvaardbaar zware financiële last” zoals het gerechtshof Amsterdam dit omschrijft, hebben een kans om er meer uit te slepen.

Als er sprake is van 'onaanvaardbaar' dan  is de verdeling: 2/3 kwijtschelding van de restschuld en 2/3 teruggave van de inleg door Dexia. Dat betekent dat de 2/3 teruggave wordt verminderd met 1/3 van de restschuld. Niet in alle gevallen betekent dit echter een teruggave door Dexia.

 

Nogmaals, dit is alleen van toepassing op degene die tijdig de opt-out heeft ingediend en wiens claim of klacht nog niet is verjaard.

Hoe voorkom je tijdige verjaring van je klacht/claim?

Over het algemeen is het zo dat je binnen 5 jaar je klacht of claim schriftelijk moet indienen bij, in dit geval, Dexia. Heb je dit niet gedaan dan is, over het algemeen, je recht om een schade te claimen verjaard.

Een stuitingsbrief is 5 jaar geldig, dus binnen 5 jaar na de eerste brief moet een tweede volgen. Heb je dat niet gedaan dan is je eerdere stuitingsbrief verjaard en dus ook je recht om je schade te verhalen op Dexia.

 

Mijn contract is inmiddels al beëindigd, wordt nu ook mijn (openstaande)restschuld kwijtgescholden?

 

Het aanbod van Dexia is alleen voor diegene die een nog lopend contract hebben en waarbij het contract per 22 november automatisch wordt beëindigd.

Voor degene wiens contract is beëindigd en waarbij de restschuld is betaald c.q. niet betaald, verandert er niets.

Dexia zal betaling eisen van het bedrag wat in de eindafrekening wordt genoemd. Dit zijn slechts een paar vragen en antwoorden die spelen rondom de brief van 22 november van Dexia.

Niet alle situaties en mogelijkheden worden hierboven genoemd. Kun je geen antwoord vinden op jouw specifieke vraag of situatie, stuur dan een e-mail naar [email protected]se.nl en je krijgt z.s.m. antwoord.

Gerelateerd

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant