Wachtlijsten in de ggz - reactie P3NL

Wachtlijsten in de ggz - reactie P3NL

Hieronder lees je de reactie van de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) op de uitzending van Radar (22-10-2018) over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg.

'Als federatie van wetenschappelijke en beroepsverenigingen hebben we vooral een inhoudelijke rol binnen de GGZ (we vertegenwoordigen zo’n 36.000 professionals) kunnen we minder aan de 'organisatorische knoppen' draaien om de wachtlijsten terug te dringen; dat ligt meer binnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld zorgverzekeraars (via ZN) en GGZ Nederland.

Een van de knelpunten waar we wel invloed op hebben is het tekort aan regiebehandelaren binnen de GGZ. Om die reden hebben we er - met succes - voor gezorgd dat in het hoofdlijnenakkoord GGZ dat we met de staatssecretaris hebben gesloten deze zomer, 20 miljoen euro extra beschikbaar is in 2019 voor het opleiden van zorgverleners. Wat ons betreft is dat een hele belangrijke stap.

Een aspect dat daarmee samenhangt is het regiebehandelaarsschap (sorry voor het jargon). Nu wordt dat vaak nog te administratief ingezet en dat gaat weer ten koste van tijd voor de patiënt, dus dat willen we graag veranderen. P3NL heeft in dat kader een opdracht van VWS aangenomen om de beroepenstructuur van de psychologische en pedagogische beroepen te verduidelijken. Hier wordt hard aan gewerkt en leveren we voor het eind van dit jaar een plan van aanpak voor op. Natuurlijk lost dat niet ineens de wachtlijsten op, maar het helpt wel mee om die in de toekomst te voorkomen …

Verder zijn we wel nauw betrokken bij het plan van aanpak om nu echt die wachtlijsten terug te dringen. Daarbinnen komen alle verschillende oorzaken en mogelijke oplossingen bij elkaar, maar het is heel complex.'
 

Ook interessant