toggle menu

Warmtemeters en de warmtewet bij blokverwarming

Warmtemeters en de warmtewet bij blokverwarming

Als je woning centraal wordt verwarmd, zoals in een flatgebouw, dan krijgt elke bewoner een aparte rekening voor deze zogeheten blokverwarming. Dit levert onbegrijpelijke rekeningen op. Waar is deze rekening op gebaseerd? Wat kun je als consument doen? En gaat de Warmtewet hier verandering in brengen? Lees het complete artikel.

1 Welke radiator warmtemeters zijn er?

 • Verdampingsmeters. Vanwege de periodieke rapportageplicht voor het warmteverbruik conform de nieuwe warmtewet mogen deze meters niet meer worden toegepast.
 • Elektronische of radiografische radiatorwarmtemeters. Dit zijn op de radiator gemonteerde en verzegelde meters die het verschil tussen de temperatuur van de radiator en de kamertemperatuur meten. Zodra de radiatortemperatuur hoger dan 23 graden Celcius, en het verschil met de kamertemperatuur groter dan 4 graden Celcius wordt, gaat de meter verbruikte eenheden meten. Dit zijn niet de eenheden verbruikte warmte, maar eenheden die aangeven wat de verhouding in geleverde hoeveelheden warmte door de diverse radiatoren in een collectief systeem is. Een betere naam is dan ook warmtekosten-verdeelmeter. Deze meters worden op afstand uitgelezen en geven de benodigde informatie voor de verdeling van de warmtekosten bij blokverwarming.

2 Wanneer worden deze meters gebruikt?

Vooral in bestaande appartementsgebouwen met collectieve warmtelevering worden deze meters gebruikt. In nieuwe gebouwen worden bijna altijd echte warmteverbruiksmeters per appartement geplaatst waardoor het echte warmteverbruik per appartement direct wordt afgelezen. Bovendien hebben nieuwe gebouwen vaak geen blokverwarming. Bovendien zijn individuele warmteverbruiksmeters bij blokverwarming in nieuwbouw op basis van de per 1 januari 2014 ingevoerde Warmtewet verplicht. Voor bestaande situaties zijn ze nu ook verplicht tenzij er te hoge kosten aan zijn verbonden.

3 Zijn er in de praktijk veel problemen met elektronische radiator warmtemeters?

Er zijn regelmatig problemen met de hoogte en verrekening van de warmtekosten bij blokverwarming. De radiator warmtemeters krijgen dan vaak op voorhand de schuld terwijl de oorzaak meestal andere redenen heeft. Voorbeelden zijn:

 • Geen goede waterzijdige inregeling van het systeem waardoor radiatoren niet gelijkmatig worden verwarmd. Ook lucht in radiatoren geeft een vergelijkbaar effect.
 • Het verloop van de leidingen. Lopen er veel doorgaande warmteleidingen door het appartement dan krijg je daar al bijna voldoende warmte van.
 • Grote warmteverliezen in de transportleidingen door slechte isolatie, te grote leidingdiameters, zomer en winter continue blijven rond pompen en vaak met hoge temperaturen.
 • Slecht beheer en inregeling van de ketels.
 • Woon je aan de buiten/bovenkant of midden in.
 • Woongedrag van bewoners.
 • Het ontbreken van thermostaten/thermostatische kranen.
 • Geen slimme gasinkoop.

De radiator warmtemeters zijn over het algemeen behoorlijk nauwkeurig, zitten vast op de radiator en zijn verzegeld.

Wel moet je blijven letten op kwaliteit en controle bij plaatsing van de radiator warmtemeters. Aandachtspunten zijn:

 • Zijn de correctiefactoren goed ingesteld voor de verschillende types en grootte van de radiatoren.
 • Zijn ze allemaal op dezelfde wijze geplaatst?
 • Zijn de radiatoren niet vervangen door een ander type / grootte of zijn er mogelijk radiatoren bijgeplaatst.
 • Is er niet geknoeid met de installaties/meters/radiatoren.

Alle meetinformatie online beschikbaar waardoor het simpel is om de resultaten continue te analyseren en opvallende afwijkingen te constateren. Dit moet dan wel gebeuren! Het blijft echter een benaderingsmethode.

Het echte probleem zit meestal in een slecht beheer en onderhoud van de installatie en weinig transparantie naar de afnemers. Is er wel transparantie en een goed beheer door betrokken mensen die zich verantwoordelijk voelen dan blijken bijna alle problemen oplosbaar te zijn.

4 Wat betekent de per 1 januari 2014 van kracht geworden Warmtewet voor blokverwarming?

 • Zie voor een totaal overzicht www.consuwijzer.nl.
 • De wet wordt nog aangepast waardoor blokverwarming met een VvE zonder huurders of corporaties niet meer onder de wet valt.
 • Waar haalbaar warmteverbruiksmetingen per appartement.
 • Bescherming van de afnemer.
 • Maximum tarieven die niet hoger mogen zijn dan de kosten met een eigen gasketel per appartement, het z.g. N(iet)M(eer)D(an)A(nders) principe.
 • Transparantie in kosten en verbruik.

De toezichthouder Autoriteit Consumenten en markt (ACM) is bezig met de implementatie van de wet en richt zich primair op stadsverwarming. Stadsverwarming is in het meer dan 10 jaar durende voorbereidingsproces steeds leidend geweest. In de laatste fase is blokverwarming toegevoegd. Bij de implementatie van dit deel komen nu allerlei problemen naar voren. De oplossing zit waarschijnlijk ook in de laatste alinea van punt 3. Klachten kun je indienen via Consuwijzer, maar probeer er primair gezamenlijk uit te komen.

Bron: Energie- en milieudeskundige Teus van Eck - www.teusvaneck.nl

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant