Warmtepomp - reactie ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtepomp - reactie ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Radar heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een reactie gevraagd op het item Iedereen aan de warmtepomp? Een op de vijf is ontevreden in de tv-uitzending van 18 februari 2019. Het antwoord van het ministerie lees je hieronder.

'In de bestaande bouw is een CV-ketel vaak niet 1-op-1 te vervangen door een warmtepomp. Zo moet het warmteafgiftesysteem worden aangepast. Bovendien moet er geïsoleerd zijn. Als dat niet voldoende is gedaan, is er een kans dat de woning niet voldoende warm zal worden op koudere dagen. In principe zorgt een warmtepomp voor een efficiëntere manier van verwarmen omdat de temperatuurafgifte meer constant is. Maar met onvoldoende isolatie kan dat voordeel snel afnemen. Het klopt dat niet alle huizen geschikt zijn voor een volledig elektrische waterpomp. Een deel van de huidige woningvoorraad kan worden aangepast. De kosten van die aanpassingen (installatie, afgiftesysteem en isolatie) moeten nog wel sterk teruggebracht worden om de benodigde investering aantrekkelijk te maken. Om die kostenreductie te bereiken, zijn in het ontwerp-Klimaatakkoord diverse afspraken gemaakt gericht op onder andere innovatie, standaardisatie en schaalvergroting.
Met de omschakeling naar andere verwarmingssystemen, zonder aardgas, moet de sector een grote omschakeling maken. De markt verandert en daarbij is het – zoals wel vaker het geval – belangrijk om een nieuwe markt niet te veel te sturen en ook nieuwkomers de kans te geven om zich op die markt te begeven. De sector kan zelf een keurmerk (verder) ontwikkelen. Kwaliteit kan op verschillende manieren worden geborgd. Goede en toegankelijke informatie vanuit de branche aan klanten is een stap die direct gezet kan worden.'

Ook interessant