toggle menu

Wat als u gebruik maakt van de vruchtgebruikconstructie

Het kan zijn dat u, uw ouders of andere familieleden op dit moment ook gebruik maken van de vruchtgebruikconstructie. Wat te doen in dat geval? Volgens professor Stubbé moet u in ieder geval, actie ondernemen. Als u niets doet, is het zeker belast.

Als mogelijke oplossing ligt huren het meest voor de hand. De vruchtgebruiker doet afstand van zijn vruchtgebruik en huurt dan de woning van het kind. Op dit moment is de minimale huur om onder de belasting uit te komen nog 6% van de WOZ-waarde. Dat is een extreem hoge huur, maar u mag niet zomaar lager afspreken. Vraag de notaris wat te doen en denk aan de tip van professor Stubbé om een flexibele huur op te nemen. Als dan in de Tweede Kamer wordt afgesproken dat een lagere huur kan volstaan, dan kunt u deze makkelijk aanpassen. Doet u dit niet en verlaagt u de huur toch, dan ziet de belastingdienst dit als een schenking en daar moet u weer belasting over betalen.

Het kan zijn dat in uw situatie het vruchtgebruik helemaal niet belast is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer vader overlijdt en in zijn testament moeder een vruchtgebruik heeft gegeven. Als moeder daarna overlijdt hoeft er over dat vruchtgebruik geen erfbelasting betaald te worden.

Maar ook wanneer u mantelzorger bent, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor vrijstelling. U moet dan wel alleenstaand kind zijn (ongehuwd of gescheiden) en ontvanger zijn van het mantelzorgcompliment. Dat laatste is belangrijk om aan te tonen dat u mantelzorg verleende. In dit geval kunt u aangemerkt worden als partner van uw langstlevende ouder en kunt u aanspraak maken op een hoge belastingvrije voet.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant