toggle menu

Wat te doen bij faillissement verzekeraar

Iedereen is verzekerd. Een aantal verzekeringen is verplicht, zoals een ziektekostenverzekering of als u autorijdt: een autoverzekering. We betalen onze premies om – als het tegenzit – terug te kunnen vallen op een schadeloosstelling. Maar wat als de verzekeringsmaatschappij failliet gaat? Krijgt u dan wel uitbetaald bij schade?

Het antwoord is nee. Dit blijkt nu Autoverzekeraar Ineas deze zomer een noodregeling opgelegd heeft gekregen door de rechtbank in Amsterdam. Ineas staat nu op de rand van faillissement. Hierdoor zijn klanten in de problemen gekomen. Zo ook mevrouw Romijn. Ze heeft in mei 2010 een aanrijding gehad, de schuld lag bij de tegenpartij. De verzekering van de tegenpartij heeft het bedrag betaald aan Ineas, zodat Ineas het bedrag kon uitbetalen aan mevrouw Romijn. Dit is alleen nooit gebeurd omdat Ineas onder toezicht is komen te staan. 

Schade

Wat als u een schade heeft opgelopen met u auto terwijl u verzekeraar niet in staat is om uit te keren. Wordt deze schade dan uitbetaald? Bij W.A. schade, ook wel Wettelijke Aansprakelijkheid, betaalt het waarborgfonds motorrijtuigen. Een W.A. schade is een schade die ontstaat wanneer iemand (onopzettelijk) schade heeft veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. De verzekering beperkt zich tot schade waarvoor iemand "wettelijk" aansprakelijk is. 

Bij cascoschade worden de kosten niet vergoed en zijn voor uw eigen rekening. De cascoschades is de schade die uzelf veroorzaakt, bijvoorbeeld als u tegen een paaltje rijdt. 

Waarborgfonds

Het waarborgfonds is een stichting die gebaseerd is op de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuig. In feite zijn zij het vangnet onder de verplichte verzekering.. Een casco verzekering is niet verplicht.

Het waarborgfonds wordt gefinancierd door alle automobilisten in Nederland. Elke automobilist betaald ¤ 6,- per jaar. 

Het waarborgfonds treedt in een aantal gevallen op:

-       Wanneer de dader is doorgereden en onbekend is gebleven

-       Als de dader onverzekerd is

-       Als de verzekeraar van de aansprakelijke in staat van onvermogen verkeerd en dus niet meer kan betalen.

Herverzekering

Wat als er een levensverzekeraar omvalt? De impact is groter omdat het om meer geld gaat. Maar een levensverzekeraar kan niet zo snel omvallen. In veel gevallen zit er een herverzekering achter. Een herverzekeraar is in principe een verzekering die de verzekeraar betaald aan de herverzekeraar. De herverzekeraar betaald op haar beurt de schades uit als de verzekeraar dit niet meer kan. Een verzekeraar hoeft zich niet verplicht aan te sluiten bij een herverzekeraar. 

Opvangregel

Mocht de levensverzekeraar toch omvallen dan is er de opvangregeling. Dit houdt in dat als er een levensverzekeraar omvalt, de andere levensverzekeraars het over nemen. Er wordt dan een rechtspersoon in het leven geroepen die de verplichtingen overneemt van de omgevallen verzekeraar. En daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële steun van de verzekeraars. Deze regel is in de praktijk nog nooit uitgevoerd en geeft geen garantie. 

Hoe kunt u dit voorkomen? Als u een verzekeraar af gaat sluiten kies voor een solide verzekeraar en kijk niet alleen naar de lage premies. 

Gerelateerd

Ook interessant