Werkwijze van incassobureaus - reactie Straetus

Werkwijze van incassobureaus - reactie Straetus

Straetus heeft naar aanleiding van het Radar-item over de werkwijze van incassobureaus, zoals te zien in de uitzending van 8 mei 2017, de volgende reactie gegeven.

'Begin 2017 is de heer Marcello met ons in contact gekomen om te starten met zijn eigen franchise vestiging in de regio Gouwestreek.
Na ondertekening van de franchiseovereenkomst, welke vanaf 1 april 2017 zou ingaan, is halverwege februari de heer Marcello gestart met de eerste training. De heer Marcello gaf aan dat hij inmiddels ook een eerste klant had die hij graag wilde bedienen. Om de klant (Topflessen) van dienst te zijn, zijn er vanuit de opstartende vestiging op 23 februari een viertal laatste aanmaningen verstuurd aan de niet betalende klanten. De benodigde gegevens van deze niet betalende klanten zijn door de klant per e- mail en in een Excel spreadsheet aangeleverd aan de heer Marcello.

Vervolgens is er begin maart voor elk van deze vijf klanten een incassodossier aangemaakt en is er een brief verstuurd met de mededeling dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven. Naar aanleiding hiervan is er op 7 maart 2017 in één van deze gevallen een betaling verricht op onze Stichting Straetus. De afrekening om deze gelden uit te betalen aan de klant Topflessen is gemaakt maar aangezien er geen bankrekeningnummer bekend is / was is deze door ons “on hold” gezet. De gelden staan nog gereserveerd op onze Stichting derden geldenrekening.

Vanuit het hoofdkantoor is er bij de heer Marcello gevraagd naar de ontbrekende bankgegevens, maar deze zijn tot op heden nooit aangeleverd.

In maart 2017 bleek dat de heer Marcello niet in staat bleek om de noodzakelijke trainingen en andere verplichtingen te volbrengen en is van een start van deze vestiging, behalve deze vijf gevallen, geen sprake. De beoogde samenwerking is dan ook nooit van de grond gekomen.
Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste en hebben extra controles ingevoerd om dit in de toekomst te voorkomen.

Straetus heeft op geen enkele wijze iets te maken met de Nederlandse Incasso Centrale en wil benadrukken dat er geen gedupeerden zijn maar de gang van zaken ten zeerste betreurt.'

Ook interessant