toggle menu

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie provincie Flevoland

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft gereageerd op de uitzending van 15 februari 2021 over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wob

U heeft ons in de bijlage als voorbeeld een document toegestuurd die mevrouw Van Straaten in het kader van een ingediende Wob heeft ontvangen. Wij herkennen dit document niet als zijnde afkomstig van de provincie. Al onze Wob-documenten zijn te vinden via https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob). De provincie Flevoland streeft ernaar alle verzoeken binnen de wettelijke termijnen van de WOB af te handelen. Wegens de omvang van verzoeken, kan het voorkomen dat het soms langer duurt voordat een verzoeker het besluit ontvangt. Hiervan wordt de verzoeker tijdig over geïnformeerd.

Met betrekking tot de uitspraak over de Wob-procedure bij het NVWA en Staatbosbeheer verwijs ik u naar Staatsbosbeheer en de NVWA.

Inhoud

De provincie herkent zich niet in de uitspraak dat er niet goed voor de heckrunderen en paarden wordt gezorgd. In de Oostvaardersplassen betreft het niet-gehouden dieren, waar Provincie Flevoland beschikt over een door de rechter en zelfs door de Raad van State getoetst beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Hier geeft Staatsbosbeheer dagelijks uitvoer aan. Het Oostvaardersveld is een ander gebied en valt niet onder het beleidskader van de Oostvaardersplassen. De paarden die daar leven hebben de status van gehouden dieren. Het welzijn van deze dieren valt daarmee buiten de beleidsverantwoordelijkheid van de provincie. Dat betekent dat er voor de provincie geen provinciale zorgplicht ligt. Het toezicht op de invulling van de zorgplicht van Staatsbosbeheer is aan de NVWA.

Staatsbosbeheer is maandag 8 februari gestart met het bijvoeren van de paarden in het Oostvaardersveld. De updates vanuit Staatsbosbeheer hierover zijn ook te lezen via het boswachtersblog: Bijvoeren van de paarden in het Oostvaardersveld en Trekweg - Oostvaardersplassen (boswachtersblog.nl).

Het is lastig om de uitspraak over de Europese subsidie te plaatsen. Er is voor de herinrichting van het Oostvaardersveld een Europese subsidie aangevraagd, verkregen en in het jaar 2014 zijn de werkzaamheden daarvan afgerond en verantwoord.

Ook interessant