toggle menu

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie provincie Friesland

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie provincie Friesland

Provincie Friesland heeft gereageerd op de uitzending van 15 februari 2021 over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wij hebben geen pagina’s zwart gelakt. Wel zijn uit de stukken persoonsgegevens zwartgelakt in het kader van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat namen, telefoonnummers, e-mailadressen en handtekeningen zijn verwijderd uit de stukken, zowel van onze eigen ambtenaren, maar ook van de ambtenaren van de gemeente Ooststellingwerf en de persoonsgegevens van verzoeker zelf. Tegen deze beslissing is geen bezwaar gemaakt. De gemeente Ooststellingwerf heeft een kopie van onze beslissing ontvangen.

De volgende documenten zijn openbaar gemaakt en naar de verzoeker gestuurd:

 • Brief voorontwerp bestemmingsplan van 5 februari 2019
 • E-mail van 20 maart 2019
 • E-mail van 10 april 2019
 • E-mails van 19 april 2019
 • E-mails van 19 augustus en 12 september 2019
 • E-mail van 8 oktober 2019
 • Oplegvel van 15 oktober 2019
 • Brief bestemmingsplan van 17 oktober 2019
 • Verzamelbrief 14 mei 2020
 • Brief voornemen last onder dwangsom van 5 augustus 2020
 • Brief last onder dwangsom van 14 september 2020
 • E-mail van 2 oktober 2020
 • Brief overtreding beëindigd van 5 oktober 2020

Met betrekking tot het bestemmingsplan, hierover loopt voor zover wij weten nog een procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, welke is aangespannen door de heer Van Rossem. In onze optiek is er geen onduidelijkheid over het bestemmingsplan, maar is de heer Van Rossem het niet eens met de regels van het vastgestelde bestemmingsplan. Dit is uiteraard zijn goed recht en daarom zijn er ook rechtsmiddelen ingesteld. Dit is echter wel een aangelegenheid tussen de gemeente en de heer Van Rossem.

Ook interessant