toggle menu

Zorgplicht mbo - reactie Koning Willem I College

Zorgplicht mbo - reactie Koning Willem I College

Het Koning Willem I College heeft naar aanleiding van de uitzending van Radar op 3 april 2017, 'Zorgplicht in het mbo', de onderstaande reactie gegeven.

'Reactie van het Koning Willem I College aan Radar naar aanleiding van de uitzending over het onderwerp ‘Hoe is het gesteld met de zorgplicht in het mbo?’. In deze uitzending komt ook oud-student Lars Hendrix aan het woord over zijn studieverloop binnen het Koning Willem I College.

De missie van het Koning Willem I College is: het succes van de student is de reden van ons bestaan. Helaas heeft Lars onze school in 2015 zonder diploma moeten verlaten. We vinden het verdrietig dat Lars zijn opleiding niet heeft kunnen afronden.

Het Koning Willem I College wil zoveel mogelijk studenten in een bij hun passie en talenten passende opleiding begeleiden naar een diploma en daarmee naar een goede start op de arbeidsmarkt en in onze maatschappij. Het doel van elke opleiding is dat deze moet leiden tot een diploma. Wanneer dit niet haalbaar is, moet de student een andere keuze maken. Dat staat ook in onze bevorderingsregeling: een student kan tijdens zijn opleiding niet twee keer doubleren.

Iedere student komt de school binnen met zijn eigen talenten en uitdagingen. Daarbij gaan we uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Alle studenten krijgen betrokken en deskundige begeleiding door de mentor en het lerarenteam. Begeleiding op maat is daarbij het uitgangspunt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor studenten en ouders. Ook is er op iedere afdeling een zorgcoach benoemd die de leraren en studenten kan ondersteunen en adviseren. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor extra ondersteuning. Ons zorgteam bestaat uit psychologen, orthopedagogen en andere hbo- en universitair geschoolde medewerkers. Alle leden van het team zijn aanvullend geschoold op zorg voor mbo-studenten met een hulpvraag. Wij zijn er van overtuigd dat wij uitstekende zorg bieden aan al onze studenten. Ook aan studenten met een hulpvraag, zoals Lars.

In overleg met Lars en zijn moeder en met hulp van interne begeleiders en externe hulpverleners, hebben we aantoonbaar veel aandacht en zorg besteed aan Lars in de jaren dat hij aan het Koning Willem I College heeft gestudeerd. Uiteindelijk hebben wij Lars uitgeschreven uit de opleiding, omdat hij het niveau van de studie niet aan kon (bol* niveau 4 opleiding). Lars heeft zich onvoldoende ontwikkeld op de voor de beroepsuitoefening essentiële competenties.

Uiteraard hebben we meegedacht over een passend vervolg voor Lars. Het docenten- en zorgteam heeft Lars geadviseerd om een niveau 3-opleiding te gaan doen. Daarom hebben wij hem op weg geholpen met een aanbevelingsbrief van de afdelingsdirecteur. Het feit dat Lars een zorgleerling was, extra zorg en begeleiding nodig had, heeft geen enkele invloed gehad op het besluit om hem uit de opleiding uit te schrijven.

Ook wij hadden liever gezien dat Lars een diploma bij ons college zou hebben gehaald. Goede zorg, echter, is ook het benoemen dat een student een bepaald niveau niet aan kan. Dat is pijnlijk voor alle betrokkenen, maar helaas behoort dit tot de realiteit.

Koning Willem I College, 3 april 2017

* Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. Dit is dagonderwijs gecombineerd met praktijkstages.'

Gerelateerd

Meer over:

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant