toggle menu

Zorgplicht mbo - reactie ROC van Flevoland

Zorgplicht mbo - reactie ROC van Flevoland

ROC van Flevoland heeft naar aanleiding van de uitzending van Radar op 3 april 2017, 'Zorgplicht in het mbo', de onderstaande reactie gegeven.

'Allereerst willen wij aandacht vragen voor het feit dat wij het zeer spijtig te vinden dat het Jeffrey de Groot niet gelukt is om bij ons zijn opleiding succesvol af te ronden.

Jeffrey volgde de opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2. Deze opleiding verzorgen wij in nauwe samenwerking met Defensie en is een voorbereiding op het beroep van militair.

 

Student Jeffrey de Groot heeft gedurende zijn opleiding herhaaldelijk verzuimd de regels van de opleiding na te leven. Jeffrey had een geringe motivatie voor de opleiding en er was sprake van frequent verzuim. Om Jeffrey hierin te ondersteunen zijn er op een zeker moment afspraken in een gedragscontract gemaakt.

 

Deze extra begeleiding had geen resultaat. Discipline en de daarbij behorende competenties zijn uiterst belangrijk met name voor deze opleiding (voorbereidend jaar defensie) als beginnend beroepsbeoefenaar. Jeffrey, ondanks maning van de opleiding, verscheen niet op zijn laatste bivak bij defensie. Daarop is zijn POK ontbonden. Gezien de opleiding maar een BPV partij heeft, namelijk defensie, kon het niet anders dan ook de onderwijsovereenkomst te ontbinden.

Deze teleurstelling voor Jeffrey heeft geleid tot een klacht van zijn kant. Ondanks het negatieve advies en een terechte ontbinding van de onderwijsovereenkomst wilde de school Jeffrey toch nog een kans geven. De reden hiervan was de gedachte dat als Jeffrey zoveel energie heeft om de ontbinding van de onderwijsovereenkomst aan te vechten hij deze energie beter kon richten om de opleiding alsnog met succes af te ronden.

 

Helaas bleek de extra geboden finale kans aan Jeffrey wederom niet succesvol mede door het vak Engels.

De opleiding Veiligheid en vakmanschap van MBO College Almere staat te boek als de beste overall MBO opleiding in Nederland. U kunt dit vinden in de landelijke MBO Gids. De medewerkers van de opleiding doen elke dag hun uiterste best voor al hun studenten. Dit hebben ze ook gedaan voor Jeffrey de Groot.

 

Wij zijn van mening dat MBO College Almere zich voor Jeffrey heeft ingezet met een meer dan gemiddelde inspanning. De extra finale kans die Jeffrey heeft gekregen om de opleiding succesvol af te ronden heeft hij niet weten te benutten. Wij hebben ook daarna nog getracht om een oplossing te vinden voor de onvrede bij Jeffrey. Dit alles heeft helaas niet tot een bevredigende afloop geleid. Dat is vanzelfsprekend uiterst vervelend voor Jeffrey en dat betreuren wij zeer.'

Gerelateerd

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant