toggle menu

Zorgplicht mbo - reactie SintLucas

Zorgplicht mbo - reactie SintLucas

SintLucas heeft naar aanleiding van de uitzending van Radar op 3 april 2017, 'Zorgplicht in het mbo', de onderstaande reactie gegeven.

'Reactie SintLucas op beëindigen opleiding Jens

Wij betreuren het dat Jens zijn opleiding, ondanks de samenwerking tussen hem, ouder en school, niet bij SintLucas heeft kunnen vervolgen.

Onderwijsvisie SintLucas

Het uitgangspunt van onze school is dat we alle studenten met creatief talent en motivatie een kans geven. Ook studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Wel houden we daarbij het doel van een diploma halen en een beroepsperspectief voor ogen. Ongeveer 10 procent van onze studenten wordt structureel extra ondersteund vanuit passend onderwijs en veelal sluiten zij hun studie succesvol af.

Binnen onze niveau-4 opleidingen ontwikkelen studenten competenties die later in het werkveld ook belangrijk zijn. Denk daarbij aan een zelfstandige werkhouding, het tonen van initiatief en samenwerken. Om hierin te groeien is het onderwijs zo ingericht dat studenten veel keuzemogelijkheden hebben en werken in wisselende groepen met wisselende roosters. We realiseren ons dat dit onderwijs wat vraagt van onze studenten, daarom is dit ook een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de toelating.

Toelating

Naast het intakegesprek voor de opleiding heeft onze zorgcoördinator een gesprek gehad met Jens en zijn moeder, waarin zijn begeleidingsbehoefte is geïnventariseerd en de mogelijkheden tot extra ondersteuning vanuit passend onderwijs zijn besproken. Ook is er contact geweest met zijn middelbare school. Naar aanleiding van de gesprekken is gekozen voor begeleiding dicht op de onderwijspraktijk. Daarom wordt zijn mentor ingezet als coach. De ondersteuning is door een orthopedagoog vastgelegd in een ondersteuningsplan dat door de coach met Jens is besproken. In het plan staan ook de verantwoordelijkheden van Jens zelf, onder andere aanwezig zijn bij de begeleidingsgesprekken en zich begeleidbaar opstellen.

Verloop schooljaar

De coach van Jens nodigt hem wekelijks uit voor begeleidingsgesprekken. Jens komt echter zelden, ook niet nadat er een gesprek plaatsvindt tussen Jens, zijn PGB’er en coach. Dit resulteert uiteindelijk in een verbeteradvies dat met name gericht is op zijn werkhouding. Het lukt hem echter niet om dit te verbeteren. Jens heeft meer nodig dan redelijkerwijs van de begeleiding op niveau-4 verwacht kan worden; meer directe sturing, meer een-op-een begeleiding. Afgesproken wordt dat PGB’er samen met Jens huiswerk maakt.

In periode 3 krijgt Jens een negatief advies voor de opleiding, wederom worden hierin verbeterpunten geformuleerd. Tevens wordt hierin gesproken over een plan B voor het geval Jens leerjaar 1 niet haalt en mogelijk met de opleiding moet stoppen. De coach biedt aan om daarbij te helpen. Moeder wil meer ondersteuning voor Jens en regelt zelf huiswerkbegeleiding via de gemeente (WMO). Er wordt een ruimte op school geregeld voor de begeleiding van de WMO-begeleider. Na één gesprek lukt het Jens niet om deze afspraken na te komen.

Op verzoek van moeder vindt een gesprek plaats met de directeur van SintLucas, een onderwijsconsulent (vanuit moeder), Jens en coach. In dit gesprek is aangeboden om naar een alternatieve studie te zoeken buiten SintLucas. Moeder wil echter dat Jens op school blijft, ook als er geen perspectief is op een diploma. In periode 4 krijgt Jens een tweede negatief advies, omdat hij te weinig ontwikkeling laat zien in zijn werkhouding wat cruciaal is voor het goed doorlopen van de opleiding. Doubleren heeft daardoor geen zin en de opleiding wordt beëindigd.

We hebben uitvoerig gekeken intern en met externe zorgverleners, op welke manier we Jens het beste konden ondersteunen. Helaas sluit de behoefte en situatie van Jens niet aan op wat wij hem als school kunnen bieden. We streven ernaar dat studenten bij SintLucas een diploma kunnen halen en zich ontwikkelen om in het werkveld aan de slag te kunnen.

SintLucas'

Gerelateerd

Meer over:

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant