Zware pijnstillers via vervalst recept - reactie IGZ

Zware pijnstillers via vervalst recept - reactie IGZ

Met een vervalst recept, expres voorzien van een aantal fouten, kreeg Radar bij 15 apotheken in Nederland zware pijnstillers mee. Dit laten we zien in de uitzending van 15 mei 2017. In reactie hierop heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de onderstaande reactie gegeven.

'Het verkrijgen van medicijnen door het aanbieden van een vals recept een strafbaar feit, namelijk valsheid in geschrifte. Wij hebben een aangifteformulier op onze site staan. Apothekers kunnen dit invullen en dit komt dan bij ons terecht. Bureau opsporing IGZ kan dan een opsporingsonderzoek opstarten samen met het OM en indien nodig tot vervolging overgaan.

 

Extra aandacht voor dit onderwerp in de beroepsgroep én in de maatschappij is goed. Iedere verstrekking van medicatie op een vervalst recept is er een teveel.

 

Het overgrote deel van de recepten komt tegenwoordig elektronisch via een beveiligde lijn tussen huisarts en de apotheek. Binnen die wijze van verzending en verwerking van recepten is sprake van een betere mogelijkheid van beveiliging. Voorschrijven gebeurt dan digitaal door een huisarts via een beveiligde lijn zonder onderbreking rechtstreeks aan de apotheker.

 

Afgifte van medicatie op vervalste recepten doet zich dan ook met name voor bij handmatige aanbieding in de praktijk. De indruk van IGZ is dat apothekers in het algemeen goed opletten en adequaat handelen. Het risico op vervalsing is echter nooit helemaal uit te sluiten en controle kan altijd beter. Dat blijkt ook uit dit voorbeeld.'

Ook interessant