Zware pijnstillers via vervalst recept - reactie KNMP & Zorgverzekeraars Nederland

Zware pijnstillers via vervalst recept - reactie KNMP & Zorgverzekeraars Nederland

Met een vervalst recept, expres voorzien van een aantal fouten, kreeg Radar bij 15 apotheken in Nederland zware pijnstillers mee. Dit laten we zien in de uitzending van 15 mei 2017. In reactie hierop hebben apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland ons de onderstaande, gezamenlijke verklaring toegestuurd.

'Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland keuren de door Radar toegepaste methode van het vervalsen en aanbieden van recepten ten zeerste af. Om tot deze vervalsingen te komen, zijn namelijk meerdere delicten gepleegd, waaronder uitlokking, oplichting, valsheid in geschrifte, het overtreden van de Opiumwet, identiteitsfraude, ongeoorloofd voorschrijven en (het aanzetten tot) verzekeringsfraude. Dit is laakbaar en buiten alle proporties. Onze medewerking beperkt zich daarom tot deze verklaring.

Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP hechten een groot belang aan patiëntveilige medicijnverstrekking. Daar gebeurt al veel aan. In Nederland kennen we hiervoor een goed functionerend systeem. Bij een vermoeden van vervalsing melden apothekers dit aan elkaar, bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en eventueel bij de politie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt strikt toezicht op naleving van de Opiumwet. Daarnaast voeren zorgverzekeraars gerichte controles uit en is er fraudeonderzoek zodat oneigenlijk gebruik en misbruik van zorggeld wordt voorkomen. Er wordt hiertegen opgetreden wanneer zich dit toch voordoet. Hiertoe werken zij niet alleen onderling nauw samen, maar ook met patiënten- en zorgverlenersorganisaties en ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie en toezichthouders.

Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen vervalste recepten, wanneer ze goed zijn nagemaakt, erdoorheen glippen. Waakzaamheid hierop is vanzelfsprekend altijd geboden. Indien achteraf blijkt dat onrechtmatig gedrag heeft plaatsgevonden zal hiertegen opgetreden worden.'

Ook interessant