toggle menu

Zzp'ers en acquisitiefraude - reactie EZK

Zzp'ers en acquisitiefraude - reactie EZK

Hieronder lees je de reactie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op de uitzending van Radar (22-10-2018) over zzp'ers en acquisitiefraude.

'Privacy en het tegengaan van ongewenste direct marketing zijn onderwerpen die de aandacht hebben van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarom werkt het ministerie samen met de KVK aan oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle ondernemers.

Het Handelsregister vervult een belangrijke rol in het bevorderen van de transparantie in het economisch verkeer. KVK verstrekt de gegevens van ondernemingen desgevraagd aan derden, om bijvoorbeeld te kunnen verifiëren of een ondernemer daadwerkelijk bestaat.

Wanneer ondernemers niet benaderd willen worden voor commerciële aanbiedingen, dan kunnen zij dit bij inschrijving bij KVK kenbaar maken. Ze geven hier aan dat ze geen post en bezoek aan huis willen ontvangen door het activeren van de Non Mailing Indicator (NMI). Deze NMI wordt meegeleverd met de gegevens van de onderneming, met daarbij het verzoek om de geactiveerde NMI te respecteren.

Voor ondernemers die als natuurlijk persoon een onderneming besturen, bijvoorbeeld eenmanszaken, is het mogelijk om een telefoonnummer te registreren in het bel-me-niet-register. Bedrijven zijn verplicht om dit register te raadplegen alvorens men contact opneemt.

Begin oktober heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer in de Consumentenbrief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat ze gaat inzetten op een opt-in ter vervanging van het huidige bel-me-niet-register. Dat houdt in dat bedrijven of organisaties consumenten straks alleen nog mogen benaderen via de telefoon als een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven (zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2018/10/08/consumentenagenda-sterkere-positie-in-digitale-economie-einde-telemarketing-irritatie).'

Ook interessant