20.000 euro schuld door fout zorgkantoor - reactie CAK

cak-logo-780.jpg

In de tv-uitzending van maandag 22 april 2019 zat onder andere het item 20.000 euro schuld bij het CAK door fout van het zorgkantoor. In het kader daarvan hebben wij het CAK om een reactie gevraagd. Die reactie lees je hier.

'Het CAK vindt het een uiterst vervelende situatie voor mevrouw Boere-Borremans. Het CAK is echter gebonden aan wettelijke regels die het voor iedereen gelijk moet toepassen. De rechter heeft  bevestigd dat het CAK in deze situatie geen ruimte heeft hiervan af te wijken. In een eerder stadium heeft het CAK geprobeerd mevrouw Boere-Borremans zoveel mogelijk tegemoet te komen met een ruimhartige betalingsregeling. Het CAK neemt contact op met mevrouw Boere-Borremans om haar deze mogelijkheid nogmaals aan te bieden.

Achtergrond
Mevrouw Boere-Borremans ontvangt haar PGB sinds 2016. Het zorgkantoor van Zilveren Kruis heeft dat pas twee jaar later - in 2018 - doorgegeven aan het CAK.  Het gevolg is dat mevrouw Boere-Borremans twee jaar geen eigen bijdrage heeft betaald voor haar PGB. De correctie hiervan heeft ertoe geleid dat klant  een hoge beschikking heeft gekregen om de eigen bijdrage alsnog te betalen. Bij het beroep dat mevrouw Boere-Borremans hiertegen heeft aangetekend, heeft de rechter het CAK in het gelijk gesteld.'