Programma informatie

Programma-informatie

Radar is het platform met de kritische kijk op consumentenzaken. Het televisieprogramma is elke maandag om 20.25 uur live te zien bij AVROTROS op NPO 2. De presentatie is in handen van Antoinette Hertsenberg en Fons Hendriks.

Alle uitzendingen zijn ook te bekijken op radar.avrotros.nl. Hier staan bovendien achtergrondartikelen, tips, voorbeeldbrieven en het laatste consumentennieuws. Daarnaast is er de mogelijkheid te discussiëren op het forum en contact op te nemen met de redactie.

Radar en de Raad voor de Journalistiek

Radar werkt sinds 2007 niet meer mee aan de Raad voor de Journalistiek. Aanleiding om uit de Raad te stappen was een veroordeling in de zaak Cleantec. De Raad oordeelde toen dat Radar 'uitlatingen bewust zo gemonteerd heeft dat een onjuist en misleidend beeld ontstaat'.

Radar voerde schriftelijk verweer en was niet ter zitting aanwezig, maar kon na de veroordeling aan de hand van ruwe, ongemonteerde beelden en een verklaring van een deurwaarder bewijzen dat het oordeel van de Raad feitelijk onjuist was, en heeft de Raad gevraagd haar oordeel te herzien. Dit was volgens de Raad onmogelijk. Vervolgens heeft Radar gevraagd dan tenminste melding van de feitelijke onjuistheid te maken op de website van de Raad bij de onterechte veroordeling. De Raad voor de Journalistiek heeft dit, ondanks herhaalde verzoeken, nooit gedaan.

Vervolgens heeft Radar besloten geen medewerking meer te verlenen aan procedures bij de Raad voor de Journalistiek. Bij de veroordelingen door de Raad die na 2007 zijn gedaan, moet worden aangetekend dat Radar in deze zaken geen verweer gevoerd heeft: de Raad heeft in die gevallen een oordeel gegeven zonder de argumentatie of overwegingen van de redactie te kennen.

Sinds 2014 doet de Raad geen uitspraken meer als programmamakers niet aan de procedure meewerken.

Radar en de rechter

Week in week uit pakt Radar bedrijven, instellingen, stichtingen of overheden aan die consumenten mogelijk benadelen. Het ligt voor de hand dat dit niet altijd zonder juridische gevolgen blijft: in een aantal gevallen hebben de partijen die onder vuur hebben gelegen in een uitzending Radar voor de rechter gedaagd. De rechter toetst vervolgens of de uitzending onrechtmatig is geweest.

Voor een consumentenprogramma als Radar is het onvermijdelijk dat dit soort zaken gevoerd wordt, en voor een deel is dit de reden dat Radar alleen maar door de publieke omroep gemaakt kan worden. Ondanks dat er in 20 jaar tijd slechts bij één uitzending Radar veroordeeld is tot schadevergoeding, lopen de juridische kosten ook voor de gewonnen zaken hoog op.

De uitzending die als deels onrechtmatig is beoordeeld door de rechter ging over hondenhandelaren. De basis voor deze uitzending waren klachten die door de Dierenbescherming over deze handelaren waren verzameld. Van deze handelaren is een top 5 samengesteld. Voor drie van hen achtte de rechters de uitzending niet onrechtmatig, maar voor twee wel. Eén van de hondenhandelaren heeft een immateriële schadevergoeding gekregen van 2.000 euro, de ander heeft in Hoger Beroep 328.000 euro toegewezen gekregen. AVROTROS is tegen dit bedrag in hoger beroep gegaan: deze zaak loopt nog.

In een groot aantal andere zaken van de afgelopen jaren won Radar van:

  • Friesland Vlees
  • de Biostabil
  • Turks Hotel Riva Diva
  • Terres des Hommes (giro 555)
  • Barbara’s Bruidsmode
  • Memon (een apparaat dat zou beschermen tegen bestraling)
  • Osteoporose Medisch Centrum
  • Stichting Loterijverlies
  • Karaca en andere (over dubbele courtage)

Ook in zaken rond telecomaanbieder Pretium heeft Radar diverse uitspraken gewonnen, maar deze zaken lopen nog in hoger beroep/cassatie.